Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Köping om VA-bråket: Bra med året-runt-bostäder

Annons
Kommunen har en positiv syn på omvandling av fritidshus till året-runt-bostäder.

I antagen VA-plan för Köpings kommun, antagen 2014-02-24, framgår det vilka ambitioner kommunen har beträffande VA-försörjningen. Vi har där presenterat och beslutat om en långsiktig planering för vatten- och avloppsfrågor i kommunen. Tillsammans med detta så har även Köpings kommun en långsiktig plan för framtida bebyggelse och utveckling av kommunen.

Läs också: VA-frågan är en rättsskandal

Detta beskrivs i Köpings kommuns översiktsplan, daterad 2012-09-24 och antagen av kommunfullmäktige. Av den framgår att kommunen har en positiv syn på omvandling av fritidshus till året-runt-bostäder. Om fastighetsägare i ett område är intresserade av en sådan utveckling är kommunen beredd att pröva möjligheten till större byggrätt i ny detaljplan.

Köpings kommun har däremot inte för avsikt att starta entreprenaderna före ett definitivt domstolsutslag.

En förutsättning är att det går att ordna vatten och avlopp i en gemensam lösning för hela området och att det kan göras på ett miljöriktigt och långsiktigt hållbart sätt, här är den framtida sjöförlagda ledningen en viktig aspekt.

Beträffande prövningen i förvaltningsrätten så har kommunen möjlighet enligt kommunallagen att gå vidare med ett överklagat beslut om inte Förvaltningsrätten meddelat verkställighetsförbud eller om särskilda skäl talar mot det. Verkställighetsförbud har inte meddelats och kommunen har därför valt att gå vidare med planeringen. Ett motiv till denna möjlighet är att kommunernas verksamhet inte ska bli lidande av lång handläggningstid hos domstolarna. Det aktuella ärendet överklagades i december 2016.

Köpings kommun har däremot inte för avsikt att starta entreprenaderna före ett definitivt domstolsutslag.

Christer Norling, Teknisk chef Köpings kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons