Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Maria Liljedahl (SD) handskas ovarsamt med sanningen!

Annons

Svar till Maria Liljedahl (SD), Bbl/AT 6 februari.

Maria Liljedahl påstår att den av Centrumföreningen anställde ordningsvakten fick sluta därför att ”kommunen drog tillbaka det bidrag de gav centrumföreningen för att kunna ha råd att behålla ordningsvakten.” Detta stämmer inte!

Pengarna från kommunen har aldrig varit en förutsättning för en vakt. Den finansierades med extra insatser från föreningens medlemmar/handlarna och med stora bidrag från arbetsförmedlingen. Eller som Centrumföreningen själv har deklarerat: ”Det verksamhetsstöd som kommunen bidragit med och fortfarande bidrager med har inte med vakt eller inte vakt att göra.” Det var Centrumföreningens eget beslut att säga upp vakten, dels av ekonomiska och dels av andra orsaker. Mer information om detta kan Maria Liljedahl säkert få direkt från Centrumföreningen.

Tilläggas kan att det rimligtvis är respektive arbetsgivares sak att skydda sin personal, det är en arbetsmiljöfråga och ska rimligtvis inte bekostas av kommunala skattemedel. Ordningen utomhus är en fråga för polisen att upprätthålla, det är bara de som kan och får göra ingripanden. Maria Liljedahl påstår att det ”I Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019 fanns budgeterat att kunna anställa fyra ordningsvakter i kommunen…” samt ”också ökad kameraövervakning”. Sanningen är att Sverigedemokraterna lade inte fram något budgetförslag på kommunfullmäktige i november! De har alltså varken budget eller förslag på området!

Maria Liljedahl påstår att ”Efter valet gjordes allt för att stänga oss Sverigedemokrater ute,…” Det stämmer definitivt inte! Platser i styrelse och nämnder fördelades helt enligt valresultatet. SD har platser i såväl kommunstyrelse som i samtliga nämnder och i alla dess arbetsutskott med mera. I valberedningens förslag som alla partier, inklusive SD, var överens om fick man till och med fler platser än vad valresultatet sade. De extra platserna förlorade SD på eget grepp.

SD begärde proportionella val i kommunfullmäktige, fem dagar efter att man varit överens i valberedningen! Det ledde till ett extra kommunfullmäktige, många extratimmar för kommunala tjänstemän (som dessutom fick avbryta semestrar och sjukdom) och förtroendevalda, extra lokalhyra, extra TV-sändning, sammanträdesarvoden med mera och SD förlorade de extra platser man annars skulle haft. Det kalaset kostade i runda tal 100 000 kronor för Köpings skattebetalare!

Tillsammans med polisen och andra intressenter arbetar kommunen i förebyggande syfte med trygghetsskapande åtgärder. Den oro som en del känner för att vistas i centrum och på andra platser tar vi på allvar! Just nu finns ett förslag om att utreda kameraövervakning och att anställa ungdomscoacher med hjälp av den trygghetsmiljon majoriteten (S, M, V, L) avsatte i sin budget. Det är inte bara ord och påståenden, det är att bry sig om tryggheten på riktigt!

Elizabeth Salomonsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons