Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbildning med praktik

Annons

Med anledning av insändaren av Anna Fridman (23/11) vill vi nu korrigera, förtydliga och berätta om vad som egentligen gäller angående Vasagymnasiet och handels- och administrationsprogrammet.

Anna Fridman skriver:

”Efter öppet hus på Vasagymnasiet i Arboga framkom att på skolans handelsutbildning kommer inte lärlingsplatser att finnas”.

Anledningen till det är att lärlingsplatser är kopplade till en speciell utbildning eller undervisningsform som kallas för lärlingsutbildning.

I den nya gymnasieskolan kommer gymnasial lärlingsutbildning att vara ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Handels- och administrationsprogrammet på Vasagymnasiet är ett skolförlagt yrkesprogram och har därför inga lärlingsplatser.

Därmed inte sagt att elever inte får någon praktik.

Inom alla skolförlagda yrkesprogram finns det en obligatorisk utbildningsdel som omfattar 200 poäng. Den kallas för APU, arbetsplatsförlagd utbildning).

Inom ramen för APU får elever på Vasagymnasiets handelsprogram möjlighet att lära sig om ett handelsyrke på lämplig arbetsplats. Helt fritt och efter eget intresse väljer eleverna en praktikplats, där de kan omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Eleverna är ute på APU en dag i veckan i årskurs 2 och två dagar i veckan i årskurs 3. Dessutom har de möjlighet att söka till en tre veckors utlandspraktik på Azorerna.

Därutöver genomsyras vår utbildning av praktiska uppgifter inom service, försäljning och ekonomi, studie/företagsbesök, gästföreläsare, temaarbeten med mera.

Ung företagsamhet (UF) är också ett moment inom utbildningen. Där får eleverna möjlighet att starta och driva ett företag under ett läsår.

Vi kan garantera att handels- och administrationsprogrammet och Vasagymnasiet till fullo bedriver verksamheten utifrån att vi vill ge våra elever möjligheten att få ett jobb, klara sig själva, känna sig sedda, hörda och att känna sig trygga. Vi jobbar ständigt med att utveckla verksamheten till det bästa för eleven.

Vill du ha underlag för det påståendet så rekommenderar vi dig att gå in på Vasagymnasiets hemsida www.vasa.se och läsa skolverkets utlåtande om verksamheten på skolan och läsa om Vasagymnasiets kvalitetsarbete.

Vi vill förtydliga att eleverna i nuläget har även i framtiden kommer att ha APU under sin

utbildning på handels- och administrationsprogrammet.

Rektor

Johny Ericsson och Alf Björzén

Lärare

Vasagymnasiet Arboga

Per Gamalielsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons