Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige går bra - men...

Annons

Målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik är arbete åt alla. När fler jobbar och är med och bidrar växer den svenska ekonomin och människor utvecklas. När människor växer, växer Sverige.

Det går bra för Sverige. Den ekonomiska återhämtningen går snabbt, men trots god ekonomisk utveckling under 2010 har arbetslösheten tillåtits att bita sig fast.

Arbetslösheten är högre än den var såväl före finanskrisen som före regeringsskiftet hösten 2006 och var tredje som saknar arbete är långtidsarbetslös. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa.

Men samtidigt som företag och industri ropar efter fler att anställa saknas kompetent arbetskraft att rekrytera. Antalet långtidsarbetslösa ligger på farligt höga nivåer.

Vi socialdemokrater vill investera Sverige in i framtiden. Genom aktiva politiska prioriteringar i de höga förädlingsvärden som stärker svensk konkurrenskraft – utbildning, innovationskraft och forskning och utveckling – bygger vi Sverige starkare inför nästa högkonjunktur.

För att möta Sveriges utmaningar tar vi i vårbudgeten några viktiga initiativ för fler jobb och minskad arbetslöshet.

Vi föreslår att en kompetenskommission tillsätts. Den ska bestå av företrädare för näringslivets organisationer, små och stora företag, kommuner, stat och fackföreningar.

Främsta uppgiften blir att ordna utbildningsplatser och föreslå andra tänkbara åtgärder för att lösa den brist på arbetskraft som råder inom flera yrkesgrupper.

Näringslivets behov av framgångsrika forskningsinsatser och tillgången till riskkapital måste förbättras. Därför tar vi initiativet till programmet ”Tillväxt Sverige”.

I nära dialog med representanter från fler branscher och sektorn för förnybar energi vill vi bygga upp program för att möta de behov som finns. Vi vill också inrätta ett program för att utveckla den svenska exportmarknaden.

Den svenska ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Det är inte bara slöseri med kraft och energi hos en hel ungdomsgeneration. Det försenar inträdet på arbetsmarknaden och viktiga år som yrkesarbetande går förlorade.

Vi föreslår en sommarsatsning för att få fler unga i arbete; sommarjobb på omvårdnadsprogrammet och för gymnasie- och högskolestudenter, fler sommarkurser på högskolor och universitet och en stor utbildningsinsats för de tjejer och killar på högstadiet och gymnasiet som saknar grundläggande behörighet.

Vi föreslår också att fri entré på alla statliga museer ska återinföras. Dessutom vill vi ge de kommuner som har eller nu sänker avgifterna i musik- och kulturskolan till maximalt 500 kronor per termin ett stimulansbidrag.

Nu har vi socialdemokrater presenterat några viktiga steg för att målet om full sysselsättning ska bli verklighet. Så bygger vi ett bättre Sverige. Ett Sverige för tillväxt och rättvisa.

Olle Thorell, S, Anna Wallén, S

Riksdagsledamöter för Västmanland

Sven-Erik Österberg, S, Pia Nilsson, S

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons