Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snöfallet underskattades

Annons

Svar på insändare om snöröjning i Arboga 15/11. Vi är tacksamma för de synpunkter på snöröjningen vi får från boende och besökare. Synpunkterna är viktiga i arbetet med att förbättra våra rutiner och därmed öka servicen till kommuninvånarna.

Vinterväghållningen i Arboga sköts både av kommunens egen personal på tekniska förvaltningen och av externa entreprenörer.

Vi var väl medvetna om snöfallet den 9 november och hade planerat för det. I efterhand får vi dock konstatera att snöröjningen påbörjades för sent.

Vissa felbedömningar i kombination med att snön var extremt tung och blöt gjorde att insatserna försenades. Vi drar nu lärdom av det och ser över och förbättrar våra rutiner inför vintern.

En policy för snöröjningen efterfrågades och en kort information är att Arbogas gator är indelade i snöröjningsdistrikt med olika prioritet. Prioritet 1 är genomfartsgator/leder, skolor, gång- och cykelvägar, parkeringar i centrum samt vårdinrättningar. Dessa ska vara snöröjda inom cirka 14 timmar. Prioritet 2 är villaområden. Dessa ska vara snöröjda inom cirka 23 timmar.

Vid extra besvärliga situationer kan det dock ta längre tid.

Som svar på frågan om gropar på Kungsörsvägen, så har ytan på en cirka 100 meter lång sträcka sänkts 3-5 centimeter, som en förberedelse för asfaltering. Asfalteringen kommer att utföras av entreprenör detta år så fort vädret tillåter.

Att inga varningsskyltar för farthinder finns på Borgaregatan beror på att sådana skyltar inte krävs i områden där högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen.

Kontakta gärna Arboga kommuns driftavdelning via kommunens växel, 0589-870 00 vid fler frågor, synpunkter eller funderingar.

Driftchef på tekniska förvaltningen

Arboga kommun

Henrik Syrjälä

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons