Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sälj kommunala fastigheter

Annons

Dan Karlsson, V, Olle Ytterberg, S, med flera är bekymrade över vårt agerande när det gäller att minska förlusterna för ABO och kommunens övriga fastigheter (Bbl/AT 1/9).

Efter valet 2006 tillsattes Catrin Strömvall, S, och Dan Karlsson, V, som ordförande respektive vice ordförande i tekniska nämnden för att ansvara för tekniska nämndens verksamhet inklusive ABO.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Olle Ytterberg var de det bästa laget som hade utsetts.

Under Strömvalls Karlssons tid som ansvariga för ABO:s verksamhet har förlusterna per år fördubblats från 2 miljoner till 4 miljoner per år, det vill säga hitintills totalt 12 miljoner kronor!

Vi har kritiserat majoriteten S plus V för att bristande politisk styrning medfört att kommunens gator och fastigheter inte sköts. Detta har även framförts av kommunens revisorer. De har till och med påtalat att det föreligger risk för kapitalförstöring.

Vi har kritiserat majoriteten för att ingen översyn gjorts av organisationen.

I all hast gjordes en omorganisation med utökning av personalen med två tjänster, en fastighetschef och en ekonom. Av det magra underlaget framgick att underskottet därigenom skulle minska med 1 miljon per år.

Vi föreslog att man skulle minska underskotten genom att minska på fastighetsbeståndet och rätta mun efter matsäcken.

Att bemanningen är hög har även påtalats av kommunstyrelsens egen utredning. (R. Wibom )

Vi har även påtalat bristerna angående effektiva hyresavtal och interna hyresavtal. Detta har även påtalats av kommunstyrelsens egen utredning.

Vi har kritiserat majoriteten för att det inte finns någon gemensam planering för kommunens lokalförsörjning.

Detta har även redovisats av kommunstyrelsens egen utredning. R. Wibom anger till och med att det verkar som att kommunen har cirka 1 kvadratmeter per kommuninvånare för stor yta i förhållande till jämförbara kommuner.

Det skulle vid en lokalkostnad på 800 kronor per kvadratmeter innebära att vi betalar cirka 10-11 miljoner per år för ytor som inte behövs!

Med anledning av vad som anförts tidigare och kommunstyrelsens utredning anser vi det viktigt att minska kommunens innehav av fastigheter och lokaler som inte behövs för kommunal verksamhet.

Om vi i alliansen vinner kommunvalet kommer vi att sälja fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet, för att kunna rusta upp det som majoriteten vanvårdat!

Vi kommer inte att, som S och V föreslagit, sälja alla fastigheter och inte sälja till en köpare. Rådhuset, som majoriteten vill sälja i sitt bolagiseringspaket, kommer vi att behålla i kommunal ägo!

Folkpartiet liberalerna i Arboga

Anders Cargerman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons