Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt til liv är rätt signal

Annons

Moderaterna i landstinget (Bbl/AT 18/4) för fram ett par argument mot att införa program för utbyte av sprutor och kanyler bland narkomaner. De påstår att det saknas vetenskapligt underlag för programmen och att program av denna sort innebär ”fel signal” till befolkningen.

Vad gäller det vetenskapliga underlaget så är Moderaternas kritik grundlös. WHO (Världshälsoorganisationen) har utvärderat programmen i stora delar av världen och den vetenskapliga bevisningen är överväldigande.

”There is compelling evidence …” för att tillgången på steril utrustning leder till att färre smittas med HIV (och andra farliga infektioner), skriver man i rapporten.

Tre generaldirektörer i statliga myndigheter har uppmanat landstingen att påbörja arbetet med sprututbyte (Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut). Smittskyddsläkarna medger att programmen förhindrar att smitta sprids.

Moderaternas argumentet håller helt enkelt inte för granskning. Att färre smittas om man har tillgång till steril utrustning är väl knappast ett kontroversiellt antagande i andra sammanhang.

Argument två handlar om det man kallar fel signal. Att erbjuda sterila sprutor blir enligt Moderaterna i landstinget en väg att luckra upp den restriktiva narkotikapolitiken.

Även detta har rapporten från WHO utvärderat och man ser inget som tyder på att antalet narkotikamissbrukare blir fler eller att de håller på med narkotika längre. Tvärtom ser man i stället en tendens till att fler lägger av med sitt missbruk eftersom en positiv, avkriminaliserad kontakt skapas mellan samhället och beroendepersonen.

Den signal som sänds ut med sprututbytesprogrammet är i stället den att alla människor har ett lika värde. Rätten till liv och hälsa gäller även den narkotikaberoende människan.

En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete med narkomaner är att de förblir vid liv och helst utan livshotande sjukdomar.

”Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd utan en hälsopolitisk insats för en grupp utsatta människor.” Så skriver de ovan omnämnda generaldirektörerna i Dagens Nyheter (4/11 2009).

Uppfattningar om narkotikapolitik är starkt polariserade. Löftet som gavs av bland annat RNS (Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle) på 1980-talet har inte infriats. Narkotikapolitiken vilar på avskräckning och förebyggande insatser.

Trots den omfattande kriminaliseringen av narkotikaanvändningen har antalet ”tunga” narkomaner ökat kraftigt. Det finns människor som framhärdar i att göra fel och som bryter mot lagar och regler. Människovärdet vilar då på förmågan att ta hänsyn till fler än en tanke åt gången.

En klok politiker använder den kunskap som finns samlad. Landstingets verksamhet skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Program för sprututbyte faller väl inom den vetenskapliga ramen.

Rådgivare i alkohol- och narkotikafrågor

Arboga

Dan Karlsson, V

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons