Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppna folktandvården

Annons

För oss som bor i Kolsva är familjeläkarmottagningen mycket viktig. Vi har nära till den trygghet som sjukvården ger. Därför är det en förstahandsfråga för mig som kandidat till landstinget att verka för att Kolsva också i framtiden ska ha en väl fungerande familjeläkarmottagning.

I landstingsvalet i Västmanland går vi socialdemokrater till val på att familjeläkarmottagningarna på mindre orter ska finnas kvar. De politiker som talar om bolagisering och privata vinster får inget stöd hos oss.

Under den gångna mandatperioden har hanteringen av folktandvården i Kolsva varit under all kritik. Klinikchefen i Köping har inte levt upp till de direktiv som landstingets politiker lagt fast. Därför har tandvården i Kolsva stängts.

Nu har ledningen för folktandvården i Västmanland lovat

att kliniken i Kolsva ska öppnas. Men den som läser vad som sagts i pressen märker att det inte görs några utfästelser för framtiden. Därför är det angeläget att redovisa att Socialdemokraterna i landstinget lovar att kliniken i Kolsva ska finnas kvar.

Låt mig ge ett enda exempel på hur viktigt det är att vi åter får en fungerande tandvård i Kolsva. Nu tvingas 500 skolbarn åka från Kolsva till Köping för att besöka tandläkare. Det är slöseri med resurser. Många föräldrar måste ta ledigt för att följa med sina barn.

I stället är det självklart mycket bättre att någon eller ett par av de tandläkare som tjänstgör i Köping också ser till att det finns fungerande tandvård i Kolsva.

Under nästa mandatperiod vill den borgerliga landstingsledningen starta utredningar om att privatisera kvinnokliniken på Köpings lasarett. Ett förslag som vi från socialdemokratisk sida motsätter oss. Vi vill att landstinget ska bedriva en väl fungerande kvinnoklinik på Köpings lasarett.

Inför valet den 19 september tycker jag det är angeläget att vi som kandiderar till landstinget redovisar hur vi ställer oss i de frågor på våra bostadsorter som är viktiga för väljarna. En röst på Socialdemokraterna i landstingsvalet är en röst för en väl fungerande sjuk- och tandvård i Kolsva och mot privatisering av kvinnokliniken på Köpings lasarett.

Vice ordförande i Kolsva socialdemokratiska förening

Kandidat i landstings- och riksdagsvalen

Annika Duàn, S

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons