Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Modernare färdsätt!

Annons
e 18. Miljlöpartiet anser inte att en utbyggd motorväg är en väg att gå för att uppnå klimatmålen.Foto: Mons Brunius/Scanpix

På kommunfullmäktige, som är Köpings yttersta beslutande organ, kommer Ola Saaw (M) att ställa en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av E 18. I frågan antyder Ola Saaw att Miljöpartiet är det enda partiet i Köping som är emot denna utbyggnad. Eftersom att vi inte får svara på den enkla fråga i kommunfullmäktige, väljer vi att svara här i stället. Ola Saaw har helt rätt i sin analys av det politiska läget. Miljöpartiet är förmodligen det enda parti i Köping som inte förstått det briljanta i att bygga ut E 18 mellan Köping och Västerås till fyrfilig motorväg. Tyvärr. Vi vill lösa det på ett annat sätt.

Vägar handlar om transport och kommunikation. Precis som Ola Saaw lyfter fram i sin enkla fråga är E 18 byggd för 50 år sedan, under en tid då ökad bilism var ett tecken på välstånd. När vi i dag skall besluta hur vi ska lösa transport och kommunikation för nästkommande 50 år behöver vi lyfta blicken framåt. Färre ungdomar, både i städer och på landsbygden, väljer att ta körkort och att äga bil. Detta beror inte bara på att det blivit dyrare att äga bil (vilket tidigare regeringar ombesörjt utan Miljöpartiets inblandning), men även att nya värderingar är på väg – tänk Spotify och bilpool … Kommande generationer vill inte äga en stor skivsamling, de vill lyssna på bra musik.

Vi vill investera i nya och moderna sätt för kommunikation och transport. Bättre tågförbindelser, direktbussar, samåkningstjänster, omlastningsplatser för godstrafik till järnväg, med mera. Inte i utbyggnad av motorväg. De problem som uppstår i samband med omledning av E18 behöver en lösning nu.

Framkomlighet, omledning och trafikstockning har till övervägande del en gemensam nämnare: Att någon haft lite för bråttom och inte anpassat sin hastighet till rådande omständigheter. Åtgärder för att sänka hastigheten och därigenom drastiskt minska antalet olyckor är långt snabbare än att bygga ut E 18 till fyrfilig motorväg, vilket även under gynnsamma förhållanden skulle ta många år och orsaka totalt kaos under byggtiden.

Vi vill att hastighetsgränserna på E 18 mellan Köping och Västerås ses över, samt att efterlevnaden av trafikreglerna blir bättre. Därtill vill vi att kommunen snarast sänker hastigheten på Ringvägen förbi vår nya fina förskola till 30 km/h.Förutom den miljöpåverkan som utbyggnaden av E18 har i sig, med berg som ska krossas och sten som skall transporteras, medför utbyggda vägar ökad biltrafik.

För att vi ska nå de klimatmål vi satt upp gemensamt i Sverige, EU och FN räcker det inte med att växla över till förnyelsebara drivmedel. Vi måste dessutom minska bilismen. Den borgerliga regeringen lät 2013 genomföra en utredning om hur vi når fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), vilken med all önskvärd tydlighet belyser behovet av att minska bilberoendet om vi skall nå våra utsläppsmål. Att vi i Miljöpartiet, som tillsammans med Socialdemokraterna vann regeringsmakten 2014, skulle göra en annan tolkning av läget förefaller oss långsökt. Att utbyggda motorvägar leder till ökad trafik vet vi av erfarenhet.

Vill du, Ola Saaw, trots allt bygga ut motorvägen bör du fundera på hur vi ska uppfylla vårt klimatåtagande och förankra det med dina borgerliga kollegor, som förövrigt är de som har förhandlat fram klimatavtalet i Köpenhamn.

Ola Saaw, läs rapporten som ni själva tagit fram. Den är tydlig, det är bråttom och utbyggnad av motorväg är inte en del av lösningen. Daniel Åkervall (MP)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons