Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lyssna på oss som är på vägen

Annons

Kungsörs SK är en förening som har verksamhet för cykel. Vi är många motionärer som flitigt använder väg 250 mellan Kungsör och Köping, i samband med träning eller som pendling till och från jobbet.

Man läser i tidningen att Trafikverket har räknat antalet cyklister mellan Kungsör och Köping för att säkerställa beslutsunderlaget. Detta är ju en god tanke, men skulle man göra samma räkning under flera veckor samt vid de tillfällen alla motionärer och träningscyklister är ute så skulle antalet cyklister mångdubblas (per dygn).

Tyvärr har man ju redan skurit av cykelmöjligheterna mot Arboga eller Eskilstuna. Trots att E 20 numera är försett med vajer så finns det cyklister som dagligen använder dessa sträckor.

Att cykla där är numera förenat med stor fara. Det finns bara en obefintlig vägren att nyttja och det är väldigt osäkert när man exempelvis passeras av långtradare.

Med detta i åtanke, så är vägen mellan Kungsör och Köping den enda säkra vägen för oss cyklister i och omkring Kungsör.

Trafikverket föreslår nu att man ska slösa skattepengar på att bygga mötesfri väg mellan Kungsör och Köping.

En högst trolig slutsats är att Vägverket lägger ut planerna på ett sätt som prioriterar ”många kilometer mötesfri väg för låg kostnad” i stället för att fokusera på verkligt behov (det vill säga att prioritera säkerheten där det verkligen behövs).

I Trafikverkets olycksstatistik visas att cirka 50 procent är singelolyckor, det vill säga ett mitträcke hade inte hindrat dessa olyckor.

Statistiken visar också att de avåkningar och krockar som sker är i Majaskeka. Prioritera då en rondell i Majaskeka och sätt upp fartkameror i Kungs Barkarö (låg kostnad och ökad säkerhet för alla parter). Trafikverket säger att syftet är att öka trafiksäkerheten, i detta fall skulle det endast få motsatt effekt.

Att stänga inne cyklister och bilar med vajerräcken skulle innebära ytterligare olycksmoment, av den enkla anledningen att folk kommer att fortsätta cykla på väg 250 – det finns ju inget annat val!

Vi i Kungsörs SK förordar att Trafikverket använder skattebetalarnas pengar på rätt sätt, investerar där det verkligen finns behov av mötesfri väg samt där det verkligen ger ökad säkerhet.

Låt väg 250 mellan Kungsör och Köping vara i fred, alternativt anlägg en separat asfalterad cykelbana som löper parallellt med vägen.

Lyft gärna blicken ännu ett

steg och planera för en asfalterad cykelväg runt hela KAK (Köping – Arboga – Kungsör), detta skulle gynna alla parter samt möta målen för nollvisionen, kommunernas hälso- och miljömål samt framför allt alla cyklisters (och bilisters) säkerhet.

Vi välkomnar en dialog där Trafikverket lyssnar på invånarna som verkligen använder väg 250 samt anslutande vägar.

Göran Karlsson, Håkan Ericsson,

Johan Abrahamsson, Bo Altun,

Jan Funcke, Fredrik Axberg

Styrelsen för Kungsörs SK

Anders Sjöberg, Jenny Hallgren,

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons