Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräv bättre sjukhusmat

Annons

En undersökning som LRF låtit göra bland kostansvariga och kostcontroller på landets läns- och regionsjukhus visar att krångliga upphandlingsregler är ett större hinder än ekonomiska begränsningar för sjukhusen, då de väljer vilken mat de ska köpa in.

Varannan kostansvarig eller kostcontroller anser att Lagen om offentlig upphandling, LOU, gör det svårt att ställa de krav man önskar.

Varje dag serveras närmare 4,5 miljoner måltider inom vård, skola och omsorg. Det innebär att den offentliga storhushållssektorn är nästan lika stor som den privata. LRF har för första gången låtit undersöka hur de som ansvarar för maten på landets sjukhus ser på upphandlingen av, och kvalitén på, den mat sjukhusen serverar.

Undersökningen genomfördes under perioden 11 februari - 4 mars. 41 personer som arbetar för 65 av landets läns- och regionsjukhus deltog i undersökningen.

Nära nio av tio anser att det är viktigt att det kött som köps in har producerats med högt ställda krav på djurhållning. Nästintill lika många anser att maten ska ha producerats med låg miljö- och klimatpåverkan.

Men när de bedömer den mat som serveras på deras sjukhus i dag blir siffrorna omvända. Endast en av fem anser att det kött de köper in har producerats med god djurhållning, och en av fyra uppger att maten producerats med låg miljö- och klimatpåverkan.

Det är alltså stor skillnad mellan önskad och faktisk kvalitet. Enligt de svarande i undersökningen beror det i första hand inte på låg budget, utan på krångliga upphandlingsregler.

Nästan hälften (46 procent) tycker att lagen om offentlig upphandling fungerar dåligt och gör det svårt att ställa de krav man önskar. 76 procent uppger att en större budget skulle förbättra möjligheterna till ökat kravställande, medan 88 procent anser att deras möjligheter skulle förbättras med enklare upphandlingsregler. Det innebär att krångliga regler riskerar att försämra kvalitén på sjukhusmaten.

Många av respondenterna tycker att intresset för sjukhusmaten kunde vara större hos landstingens politiska ledning. Två av tre anser att ett större intresse hos dem skulle påverka möjligheterna att ställa fler eller större krav i upphandlingar.

Det går att ställa krav som inte strider mot Lagen om offentlig upphandling. Regeringen har anslagit pengar till Miljöstyrningsrådet för att anlägga kriterier som är förenliga med EU-lagstiftningen och samtidigt hjälper upphandlande organisationer att ställa ambitiösa miljö- och djurskyddskrav.

Följer man dessa upphandlingskriterier går det att ställa många av de krav man vill. Ändå är det bara var tredje svarande i undersökningen som uppger att de tagit hjälp av Miljöstyrningsrådets rekommendationer och en av fem känner inte ens till att de finns.

LRF tycker att det borde vara en självklarhet att ställa miljö- och djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel. Såväl EU-kommission, EU-parlamentet som den svenska regeringen ser miljöanpassad offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att nå hållbar utveckling.

Tyvärr finns det dock fortfarande en vanföreställning hos många om att offentlig upphandling bara handlar om lägsta pris och inte om kvalitet. Det är fel. Vad offentlig upphandling handlar om är rätt kvalitet till rätt pris.

Regionordförande

LRF Mälardalen

Sture Johansson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons