Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen lyssnar ej

Annons

Svar på insändare från den politiska majoriteten angående Hällarna (Bbl/AT 4/6). Vi har under hela processen försökt föra en dialog med kommunen där vi yttrat oss över planprogrammet.

De frågor vi i första hand diskuterat är VA-utbyggnad, brygg- och båtplatser samt parkeringsfrågan.

Tvärtemot vissa spekulationer om oenighet så är vi eniga och arbetar tillsammans i våra viktiga frågor ute vid Hällarna.

Vi har även lämnat synpunkter på andra områden i planprogrammet i vårt remissvar.

Vi har lagt fram konstruktiva förslag till alternativa lösningar. Vi har vid diskussionerna ofta fått svaren ”det tittar vi vidare på i detaljplanen” eller ”det här ger mig ingenting” eller ”så här kan vi inte göra”, utan motivering.

Den politiska majoriteten säger att vi har haft inflytande på planarbetet vilket inte stämmer. För att tydliggöra detta så kan var och en läsa förslaget till planprogrammet, våra remissvar samt resultatet i det beslutade planprogrammet.

Den enda justering av betydelse som gjorts utifrån inkomna yttranden är fritidsnämndens yttrande över campingplatsen, nämligen att den inte skulle flyttas.

Planprocessen har alltså utmynnat i ett planprogram utan påverkan från några andra än kommunen själv. Detta anser vi inte vara demokratiskt.

Nu erbjuder man att vi ska ta fram detaljplaneförslaget själva. Det är lite märkligt att först inte tillgodose något av våra önskemål för att sedan uppmana oss att göra planarbetet själva, när kommunen ändå ska fatta beslutet sedan.

Vi tar emot den politiska majoritetens förslag på följande vis: Kommunen driver planarbetet vidare, som brukligt är, men att vi deltar aktivt i hela processen med planen.

Vi har ju sett att den politiska oppositionen har en tydlig bild av att detta går att genomföra. Vi vill än en gång påpeka att vi har inga orimliga synpunkter på utformningen av området, så vi är övertygade om att dessa borde kunna godtas i ett planförslag.

Det hela är mycket en viljefråga från tjänstemän och politiker i Arboga kommun om de vill gå oss till mötes eller inte.

Intresseföreningen Västra,

Markägare, fastboende,

Genom Bo Björklund, ordförande i Ålhammarens sommarstugeförening

Ålhammarens sommarstugeförening,

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons