Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kall hand över Götlunda

Annons

Den stora skyddszon som Arboga kommun tillsammans med Sweco Environment informerade om i Götlunda den 22 november kan vi inte acceptera.

När kommunen för 50 år sedan började ta vatten i Hjälmaren fanns det kor i varje ladugård i hela Götlunda. I dag finns det bara några enstaka besättningar

kvar, vilket torde medföra mindre utsläpp i Hjälmaren.

Kraven har sedan dess blivit allt hårdare vad gäller gödsel, bekämpningsmedel och djurhållning i allmänhet. Bekämpningsmedlen är mer miljövänliga och kontrolleras bättre, sprutor besiktigas och kurser krävs för att nyttja bekämpningsmedel, och skyddszoner finns redan.

Gödsel- och gödselhantering är hårt styrda, till exempel spridningsmängd, när och hur gödseln ska spridas, läckagen säkras.

Bekämpningsmedel ska enligt nu liggande förslag inte få användas närmare än 50 meter från vattendrag och sjöar samt att antalet djur kommer att regleras i området. Även om tillstånd kan sökas för ett större antal djur, så kommer detta att leda till att vi inte kan bruka jorden som i dag.

Samtliga åkrar i hela Götlunda samt åkrar i Örebro län som angränsar till Götlunda blir sekundär skyddszon, vilket medför att tillstånd ska sökas för alla aktiviteter på dessa.

Det är inga stora åkerskiften i Götlunda, vilket gör att det är nog så svårt att bedriva jordbruk med dagens förutsättningar.

Om nuvarande förslag skulle bli verklighet får kommunen räkna med att det inte blir mycket mark kvar att odla på och det är stor risk att åkrar får växa igen eller bli skog. Det vill varken bonden eller övriga boende.

Tillstånd ska sökas om det finns mer än två djurenheter per fastighet. Hur antal djur per fastighet och inte per ytenhet kan användas som norm framstår som fullständigt obegripligt, det torde vara den yta varje djurenhet betar som har betydelse.

Tillståndet ska sökas genom kommunen till en kostnad av 750 kronor per timme. Alla tillkommande tillstånd som skall sökas kan alltså innebära tiotusentals kronor för bonden. För att inte nämna den tid det tar att söka olika dispenser och tillstånd.

Livsmedelsverket skrev för en tid sedan att rekommendationen att gravida kvinnor inte ska äta insjöfisk inte gäller Hjälmaren efter att prover tagits på både vatten och fiskar, bland annat på gös och nors. Resultaten var goda och fisken gick bra att äta. Detta talar sitt tydliga språk!

Om länsstyrelsen ändå är bekymrad över dricksvattnet som hämtas ur Hjälmaren bör de se över vad som är möjligt att göra med skarven, vilken både förstör holmar och smutsar ned vattnet. När frågan om skarven lyftes på ovan nämnda möte blev svaret att ”den kan vi inte göra något åt”.

Det känns otydligt om det är politiker eller tjänstemän som styr kommunen. Nuvarande förslag får otroligt stora konsekvenser, speciellt för bonden men även för andra boende i hela Götlunda med omnejd.

Att kommunen inte ska göra några egna insatser vad gäller sin vattenförsörjning i detta fall kan tyckas vara orimligt när konsekvenserna blir så stora för hela Götlunda. Alternativ eller förändringar i anläggningen har inte ens undersökts! Det vore smakligt om man gör en omfattande utredning och involverar berörda bönder mer i processen innan man lägger en kall hand över Götlundas i dag levande landsbygd.

Lennart Axelsson, Götlunda

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons