Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen kommunal brygga

Annons

Vi som har våra sommarstugor vid Hällarna står inför ett flertal

svåra beslutsfrågor som hanteras av Arboga kommun och vilka kommer att få stora konsekvenser nu och för generationer framöver.

Båtplatser inklusive egna bryggor har gällt vid Hällarna sedan området etablerades i slutet av 1950-talet och anses av oss sommarstugeägare som en självklarhet. Relativt stora investeringar har gjorts under årens lopp i egna bryggor och mycket tid har lagts ned av oss för att hålla strand- och vattenlinjen fri från sly och vass.

Av någon anledning har det under senare år stört några av våra politiska beslutsfattare att vi har haft det på detta sätt under alla år. Arboga kommun vill inte tillåta oss att ha egna bryggor utan föreslår i stället ett antal mindre gemensamma brygganläggningar.

Frågor som ställts till Arboga kommun och som lämnats obesvarade är: varför, hur mycket kostar det för kommunen, vad får det för miljökonsekvens, vem skall sköta dessa gemensamma bryggor?

Vi sommarstugeägare har argumenterat och vädjat på olika sätt vid ett flertal sammankomster med Arboga kommuns tjänstemän och politiker att vi skall få ha kvar våra båtplatser och bryggor.

För att få ett slut på frågan vid ett av dessa möten och när sakargumenten var slut svarade en av de folkvalda ansvariga politikerna (S): ”Jag vill inte att det ska vara så”. Detta är allvarligt nära maktmissbruk!

Under pågående diskussion vid samma möte uttryckte sig en annan folkvald ansvarig politiker med ett hånfullt leende (V) så här: ”Jag kanske ska göra ett besök vid Hällarna, kan ju vara intressant att se hur det ser ut”.

Parkeringsplatser är inga problem i dag utan löses i samförstånd mellan oss sommarstugeägare. Parkering görs på egen tomt, eller efter befintlig vägkant, eller vid annan friyta i anslutning till egen tomt, och har gjorts så i alla år.

Här vill också Arboga kommun genomföra förändring genom att anlägga ett flertal mindre gemensamma parkeringsplatser inom Hällarnaområdet.

Vad kostar det? Har kommunen gjort någon kalkyl på detta? Har kommunen råd med detta?

Avslutningsvis välkomnar vi ombildningen från arrende till tomträtt/friköp av tomterna. Vi välkomnar också beslutet avseende vatten- och avlopp men till en rimlig kostnad.

Arboga kommun borde koncentrera sig på att lösa arrende alternativt tomträttsfrågan och framför allt att lösa vatten- och avloppsfrågan till en rimlig kostnad och släppa de idiotiska planerna kring båt- och bryggplatser och parkeringar!

Man kan undra: Varför lyssnar inte våra folkvalda (rödgröna) politiska beslutsfattare på sakargument?

Är det redan förutbestämt hur Hällarna skall se ut i framtiden?

Är inte detta maktmissbruk?

Hoppas verkligen att det blir ett maktskifte bland de politiskt styrande i Arboga kommun i höstens val, för så här illa får man inte sköta en kommun och dess invånare.

Anette och Göran Linder, Arboga

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons