Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre kollektivtrafik

Annons

Våra livschanser och möjligheter till individuell utveckling underlättas av bra resmöjligheter. Ska Mälardalen kunna bli en gemensam pendlingsregion så är en kraftig satsning på de kollektiva färdmedlen nödvändig. Då kan vi enkelt ta oss till och från arbete, studier och nöjen.

Att få fler att åka kollektivt är ett effektivt sätt att nå snabba resultat i kampen mot förödande global klimatförändring. En välfylld buss kan ersätta tiotals bilresor på samma sträcka, ett tåg mångdubbelt fler.

Att resa kollektivt är också säkrare. Sverige satsar stora belopp för bättre trafiksäkerhet. Väldigt mycket har gjorts men ändå kräver trafiken närmare femhundra dödsfall årligen. Utvecklad kollektivtrafik minskar antalet olyckor, skadade och dödsfall i trafiken.

Om man ser till hur vi faktiskt pendlar består Mälardalen av tre arbetsmarknadsregioner – för högavlönade och bilburna män. För lågavlönade kvinnor är samma karta uppsplittrad i fjorton regioner därför att kvinnor oftare är hänvisade till en dåligt utbyggd kollektivtrafik.

Större arbetsmarknadsregioner ökar chansen att hitta utvecklande jobb med bättre löneutveckling och kan bara åstadkommas med en fungerande kollektivtrafik.

Idag satsar Västmanland minst av Mälardalslänen på kollektivtrafik. En låg ambitionsnivå, men också det att VL, som en av få trafikhuvudmän, i huvudsak kör med egna bussar, är förklaringen till låga kostnader för skattebetalarna. Den effektiva organisationen ska behållas, men ambitionsnivån måste höjas!

Landstingsoppositionsråd

Juha Rundgren, V

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons