Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Angelägen pjäs

Annons

Nu spelas en av årets viktigaste teaterpjäser i Köping. Vem sover i natt? sätts upp av Riksteatern, på Forum den 23 februari. Föreställningen ger röst åt ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som kommer till Sverige.

Röda korset och Riksteatern vill väcka engagemang för ensamkommande barns och ungas rättigheter och lyfta fram den styrka och kraft som dessa ungdomar har.

Av de mer än 12 000 barn under 18 år som sökt asyl i Sverige de senaste två åren har drygt 4 500 kommit utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

I avsaknad av familj är de särskilt utsatta. Förutom risken att dödas eller skadas riskerar de att utsättas för olika övergrepp, att tvångsrekryteras som barnsoldat, falla offer för människohandel eller splittras från sin familj.

Köpings kommun tog inte emot några ensamkommande flyktingbarn i fjol och har heller inte åtagit sig att ta emot några i år. Örebro kommer att ta emot 22 och Västerås 15 detta år och under 2010 tog de emot 20 respektive fem ensamkommande barn.

Ensamkommande barn och unga är ingen homogen grupp. De är individer med olika bakgrund och erfarenheter i bagaget. En del har kontakt med anhöriga, andra har splittrats från sina familjer innan eller under flykten och vet ibland inte om föräldrar och syskon är vid liv.

Gemensamt för alla är en känsla av övergivenhet och ovisshet inför framtiden men också längtan. Ubah Musse har valt att gestalta sin egen erfarenhet i formen av en teaterpjäs.

Oavsett om asylsökande barn får en fristad i Sverige eller utvisas till ett annat EU-land till följd av den så kallade Dublinförordningen, eller till hemlandet, så har de rättigheter. Och de har rätt att komma till tals.

Sverige har genom att ansluta sig till FN:s konvention om barnets rättigheter åtagit sig att respektera, skydda och uppfylla barns rättigheter. Att stärka även ensamkommande barns och ungdomars rättigheter är allas vårt ansvar.

Gemensamt vill vi uppmuntra till samverkan mellan alla aktörer i samhället som kan bidra för att säkerställa rättigheter och öka förutsättningar för delaktighet och gemenskap.

Tillsammans kan vi verka för att minska känslan av rotlöshet och övergivenhet, lyfta fram barnens och ungdomarnas mod och styrka och ta till vara deras tillgångar och resurser. Mobilisera alla krafter i kommunen, bjud in ideella föreningar och kulturlivet att medverka i mottagandet!

Martina Anlér, Röda korsets ungdomsförbund

Rani Kasapi, Riksteatern

Anki Carlsson, Röda korset

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons