Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Muddring ska minska gifthalten enligt Köpings tekniska chef

Svar till Lars-Göran Carlssons insändare ”VA-soppan i Köpings kommun”I en insändare den 6 november undrar Lars-Göran Carlsson hur Köpings kommun tar ansvar för miljön i samband med utbyggnad av VA-område och muddring i farleden.

I antagen VA-plan för Köpings kommun som antogs 2014-02-24 framgår det vilka ambitioner kommunen har beträffande VA försörjningen. Vi har där presenterat och beslutat om en långsiktig planering för vatten- och avloppsfrågor i kommunen. Särskilt fokus har lagts på att hitta långsiktigt hållbara lösningar för kommunens tätbebyggda fritidshusområden. Många av områdena har bedömts ha behov av förbättrade vatten- och avloppslösningar antingen genom anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet eller genom lokala gemensamhetsanläggningar i områdena. Detta arbete har sin grund i den svenska VA-lagstiftningen och det så kallade ramdirektivet för vatten som antogs år 2000 av alla medlemsländer i EU.

Vid muddringen av Köpingsviken kommer stora mängder av TBT att avlägsnas från botten och vattnet kommer därför med tiden att bli renare.

Med anledning av muddringen har Köpings kommun undersökt de rådande miljöförhållandena i Galten och i Köpingsviken. Noggranna beräkningar har skett för att ta reda på hur muddringen kommer att påverka Galten och Köpingsvikens status och miljö. I Mälarens bottensediment finns sedan länge ett förorenande ämne, TBT, vilket är skadligt för människor och djur. Detta har historiskt sett använts i färg på båtbottnar, och har samlats under en lång tid. Mälaren är därför ständigt utsatt för påverkan från TBT.

Vid muddringen av Köpingsviken kommer stora mängder av TBT att avlägsnas från botten och vattnet kommer därför med tiden att bli renare. Under arbetet med muddringen kommer en viss del av det sediment som nu ligger på botten att virvla upp i form av grumling. Detta kommer att ge en mycket kortvarig ökning av halten TBT i vattenmassan. De beräkningar som gjorts inför muddringen visar att det sediment som virvlat upp får en mycket liten spridning (minde än 1 km), och det kommer att sjunka till botten igen efter cirka två dygn, men nu i mindre mängd än tidigare.

TBT är hårt bundet till sedimentpartiklarna och de föroreningar som rörs upp kommer att sjunka tillbaka till botten igen med sedimentet, inte blandas med vattnet i Mälaren. Detta innebär att muddringen på det hela taget sänker mängden TBT i Köpingsviken. På lång sikt ökar det möjligheten att Kvalitetsmålet God status uppnås till 2027.

Beslutet om att fördjupa och bredda farleden för att gynna fartygstrafik är i syfte att minska belastningen på bil- och järnvägsnät i området. Genom muddringen kan större fartyg komma in i Mälaren och till Köping vilket kan medföra att det blir färre fartyg trots ökade godsvolymer. Genom muddringen kommer även sjösäkerheten förbättras genom att marginalen mellan fartyget och farledens botten ökar. Detta minskar risken för grundstötning med eventuella utsläpp till följd.

Christer Nordling, Teknisk chef, Köpings kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel