Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Låt invånarna i Kolsva själva utse kommundelsnämnden

Annons

Frågan om kommundelsnämnden i Kolsva ska avvecklas eller vara kvar har diskuterats. Vi är några oppositionspartier som tydligt har deklarerat att vi vill ha kvar kommundelsnämnden för att behålla närheten till politiska beslut som berör Kolsva och kommundelens framtida utveckling.

Vi Kristdemokrater kan dessutom tänka oss försök med direktval, där väljarna på valdagen med en extra valsedel får utse vilka som skall företräda dem i Kolsvas kommundelsnämnd. Nu krävs framtidstro och en form av ”Gnosjöanda” i Kolsva, där medborgarnas delaktighet och inflytande över sin vardag och sin närmiljö stärks.

Demokrati handlar inte bara om att var fjärde år gå till valurnorna. Demokrati handlar framförallt om att den viktiga dialogen mellan väljare och de valda är öppen, ärlig och tät. Politiken måste bli bättre på att både lyssna på medborgarna, att föra ett konstruktivt samtal och att tydligt presentera sina visioner och förslag. Kristdemokraterna vill satsa på att kraftigt stärka näringsklimatet i Kolsva och i kommunen som helhet, för att stimulera företag att etablera sig här. Detta ger jobb och välfärd. Kommunen kan inte nöja sig med att ligga bland de sämsta i den ranking som svenskt näringsliv gjort om företagsklimatet bland Sveriges kommuner.

Ett direktval i Kolsva skulle stärka identifikationen med den egna kommundelen

Vi vill utveckla Kolsva som turistort, med bättre cykelvägar, skapa ett levande, mysigt centrumtorg med torghandel med mera. Vi vill satsa på trygghet på gator och torg med patrullerade polis och även övervakningskameror på vissa platser. Ett direktval i Kolsva skulle stärka identifikationen med den egna kommundelen och skapa ett större intresse för vilka som egentligen bestämmer och vilka lokala beslut som fattas.

Kommunsammanslagningen 1970 innebar att Kolsva tillsammans med bland annat Västra Skedvi och Odensvi, slogs ihop med Köping. Detta var nödvändigt för att ge starkare ekonomiska muskler och skapa bättre förutsättningar att klara av utbyggnaden av välfärdssystemen. Samtidigt försvagades dock närheten och möjligheten till att ha en överskådlig politik som handhar frågor med direkt betydelse för människors vardag. Där har kommundelsnämnden haft en viktig uppgift att fylla och ett direktval skulle definitivt stärka det aktiva medborgarskapet.

En stärkt närdemokrati skulle troligen bidra till att mobilisera och engagera enskilda och grupper som nu i mycket ringa utsträckning tar aktiv del i den demokratiska processen.

Anna-Carin Ragnarsson (KD),

Salah Rasho (KD),

Per Norin (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons