Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ringvägen ett problem

Annons

Efter en ovanligt besvärlig vinter kan vi äntligen se över hur våra transportsystem fungerar sommartid. Det går inte att planera för ovanliga vinterförhållanden. Sommarväglaget däremot bör kunna planeras långsiktigt.

Europavägarna har planerats för att ge säkrare genomfartstrafik. De byggs utanför befintliga tätorter. Av ekonomiska skäl har man på senare tid fastnat för lösningar med tre filer åtskilda med staket på de större vägarna. På dessa vägar har antalet dödsolyckor minskat.

I Köping har vi uppmärksammat ett lokalt problem i stället. En bekant till mig undrade om jag lagt märke till den tidvis ökade trafiken på Ringvägen. Han brukar besöka varuhusen mellan Ringvägen och E 18 i stadens nordvästra del. Allt för ofta har han blivit stående vid Barnhemsgatans utfart mot Ringvägen. Det har varit kö med väntande bilar som inte kommit ut på Ringvägen på grund av tät trafik.

Vid närmare betraktande kom vi fram till, att orsaken varit trafikstörningar på E 18. Vid varje tillfälle har trafiken letts genom Köpings tätort via Ringvägen. Det har varit alltför många sådana tillfällen det senaste halvåret. Det har inneburit att den stora mängden fordon som annars går på E 18 letts in genom bostadskvarteren. En mycket stor del av den trafiken består av tunga lastbilar. För invånarna i vår stad är det inte trafiksäkert.

Vi noterade att Barnhemsgatan bildar en trevägskorsning mot Ringvägen. Fotgängare och cyklister kan passera rakt över via ett övergångsställe. Dessa passager stoppar upp den täta genomfartstrafiken med olycksrisker som följd. Personbilar får stå i kö.

Köpcentren har in- och utfarter till Ringvägen på två andra ställen. Det innebär tre trevägskorsningar mot Ringvägen plus utfarter från företag på motsatta sidan.

Vi kunde inte enas om någon bra lösning. E 18 är alltför känslig för störningar genom uppdelningen med tre körbanor. Myndigheterna har flyttat risken för olyckor in i Köpings tätort, då trafiken vid varje olyckstillfälle leds in igenom bostadsområden i Köping. Det borde vara dags att se närmare på problemen innan det blir än värre med allvarligare olyckor som följd.

S. Å. Skog, Köping

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons