Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till jättedagis

Annons

I sin rapport ”Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola – en kunskapsöversikt” konstaterar Maj Asplund Carlsson (universitetslektor i pedagogik), Gunni Kärrby och Ingrid Pramling Samuelsson (båda professorer i pedagogik) att optimal pedagogisk kvalitet kan uppnås först om barngruppernas storlek för barn 4-5 år är 13-15 stycken. För de mindre barnen och för barn med särskilda behov krävs ännu mindre grupper.

Rapporten säger även följande:

”förutsättningarna för barn som är under 4 år och barn i behov av särskilt stöd är sämre än för andra barn då verksamheter bedrivs i stora grupper även om personaltätheten är hög”.

Enligt Skolverkets statistik för 2009 framgår att det i Köping i dagsläget finns 17 (2008 var det 16) barn inskrivna per avdelning.

Personaltätheten är 5,2 (4,7 2008) barn per heltid.

I barn- och utbildningsnämndens egen rapport visas att antalet barn i barnomsorg förväntas öka i kommunen, vilket leder till en prognos för 2010 med 5,5 barn per heltid och 5,8 för 2011. Vilket också leder till större barngrupper. För att möta detta har Köpings kommun inlett en förstudie där planerna är att anlägga ett jättedagis för 150 barn.

Vi anser att detta inte löser problemet med för stora grupper

och dålig personaltäthet utan snarare är ett försök att göra ekonomiska besparingar och lösa personaladministrativa problem på bekostnad av mindre pedagogisk och sliten utemiljö.

Centerpartiet i Köping vill snarare öka valfriheten för barn och föräldrar genom att:

- återgå till den mer flexibla 15-timmarsverksamheten där föräldrar själva kan välja schema.

- utöka antalet förskolor på landsbygden för att föräldrar ska kunna ha barnomsorg närmare hemmet.

- öka antalet små förskolor, både i kommunal och privat regi.

Niklas Mörth

Kandidater till kommunfullmäktige för Centerpartiet och småbarnspappor

Henrik Ohlsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons