Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Något måste göras åt bristen av underhåll

Annons
Ytorna med sand krymper för varje år som går. Foto: Therese Alfredsson

Svar: Jag läste artikeln i Bbl/At den 20 augusti angående att lekparkerna växer igen i Medåker. Svaret från Arboga kommun och Henrik Syrjälä förvånar mig. Här kommer information om vad som hänt.

För många år sedan (kommer inte ihåg hur länge sen men efter 2002) så plockade kommunen ner lekutrustningen i en av byns två lekplatser då utrustningen var gammal och inte godkänd längre. Att kommunen satte upp ny utrustning istället hände inte.

Att kommunen tagit över ansvaret var på grund av säkerhetsfrågor kring lekplatser.

När vi föräldrar reagerade och kontaktade kommunen fick vi veta att kommunen inte hade råd att återställa lekplatsen. Vi protesterade mot detta då det i bland annat samfällighetens anläggningsbeslut från 2002 står "Befintliga lekplatser inom Bejby 1:11 respektive Berga 1:14 ingår ej i anläggningen" (Anläggningsbeslut U0141 Aktbilaga AB1 punkt 1.1) det står även "Det påpekas att kommunen tagit över skötseln av lekplatserna och att dessa fortsättningsvis bör ligga utanför gemensamhetsanläggningen." (Aktbilaga PR sida 3). Vilket visar att det ska finnas två kommunala lekplatser i Medåker.

Att kommunen tagit över ansvaret var på grund av säkerhetsfrågor kring lekplatser. Det är trotts allt fastighetsägaren som ansvarar för lekplatsen. 

Den lekplats som nu kommunen tog bort utrustningen på var Berga 1:14. Vi föräldrar träffade kommunen och det beslutades att lekplatsen skulle flyttas till Medåkers Prästgård 1:3 då de andra platserna ligger nära varandra och denna nya plats skulle bli bättre för de som bor i den delen av byn.

Fastigheten användes även innan detta vintertid av barnen då det finns en naturlig pulkabacke där. Kommunen hade ändå inte råd att bygga upp lekplatsen och föräldrarna byggde då upp denna med hjälp av Leaderbidrag och arbetet utfördes av boende i byn. Kommunen bidrog med material så som sand då det är viktigt vilken typ av sand som finns vid lekutrustning (senare har framkommit vid tillsyn av tillsynsman att sanden inte är ok men den har inte bytts. Samma typ av sand finns vid gamla lekparken och vid skolans lekutrustning).

När lekplatsen var färdig så övergick den i kommunens ansvar och kommunen har besiktat denna sedan dess. Medåkers samfällighet klipper gräset på båda dessa lekplatser (faktureras kommunen) övrigt underhåll sköter kommunen.

Att kommunen endast har en lekplats i Medåker är fel och det är nu dags att göra något åt bristen på underhåll. I besiktningsprotokollen kan utläsas att ingen av lekplatserna underhållits till den standard som krävs. Fel på utrustning finns vissa år kvar under flera besiktningar. Detta är en allmän handling och kan hämtas ut från Tekniska kontorets diarium.

Det konstigaste är att det alltid finns pengar till lekplatserna inom tätorten Arboga men aldrig till landsbygden.

Dags att ändra på detta nu och visa att alla kommunens innevånare betyder lika mycket, vi betalar ju trots allt lika mycket kommunalskatt och vi på landsbygden får redan betala mycket mer för att bo där vi bor då vägar, grönytor och belysning kostar en hel del!

Maria Bohrlund

förälder och kassör i Medåkers Samfällighet

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons