Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunalt ansvar för tåg

Annons

Mälardalen växer så det knakar. Befolkningen i Stockholm och Mälardalen väntas växa med en halv miljon invånare till 2030. Allt fler pendlar till jobb och arbete och när regionen växer förstärks förmodligen den utvecklingen.

Det är en nyckelfråga att med bra infrastruktur och kollektivtrafik möta medborgarnas förväntan på goda pendlingsmöjligheter.

Sambandet mellan en arbetsmarknadsregions storlek och medborgarnas löner är starkt. Det är när fler tillgängliga arbetstillfällen finns inom pendlingsavstånd som högre inkomstnivåer blir en möjlighet för en större andel av länets medborgare.

Vår gemensamma inriktning bör därför vara att alla kommuner i länet ska kunna ingå i en större arbetsmarknadsregion. Vi vet att det finns starka pendlarstråk mellan orter i vårt län och till orter i andra län i vår region, därför måste tillgängligheten i starka pendlarstråk över länsgränserna utvecklas.

För att inte tappa tid måste vi öka takten i att integrera länets alla delar i ett storregionalt perspektiv.

Pendlarna är ett tåligt släkte. Jag har själv arbetspendlat till Stockholm under ett antal år och känner väl till frustrationen när kollektivtrafiken inte fungerar som vi vill att den ska göra.

Som regional politiker inser jag att vi framöver kommer att behöva ta ett större ansvar för den regionala tågtrafiken, ekonomiskt men kanske framför allt genom att på olika sätt säkerställa en långsiktighet.

Det kan innebära att vi tillsammans med våra grannar kan komma att driva ett regiontågsystem, vilket innebär stora borgensåtaganden och ökade driftskostnader.

När staten inte tar ansvaret för att säkerställa att pendlarna i Västmanland och övriga Mälardalen kan röra sig över länsgränserna på ett rimligt sätt återstår för oss i kommuner och landsting att göra detta.

Skattebetalarna i Västmanland har redan tvingats in i en medfinansiering av Citybanan i Stockholm med 600 miljoner kronor. Det är inget som vi önskat men som vi tvingats göra för att säkerställa projektet. Vi har därmed visat att vi tar vårt ansvar för helheten i tågtrafiken.

Vi ställs nu inför utmaningen att göra detsamma för den regionala trafiken. Jag tror vår tids beslutsfattare kommer att utvärderas utifrån förmågan att möta framtidens växande behov av en god kollektivtrafik. Det är en central del i arbetslinjen. Vi vill att fler ska jobba och kunna skapa sig en framtid.

Med fler i jobb växer vårt län och vår region. Ska detta bli möjligt måste kollektivtrafiken utvecklas.

Landstingsråd med ansvar

för kollektivtrafiken

Lars Eriksson, S

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons