Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör egen detaljplan

Annons

Arbetet med planer vid Hällarna i Arboga är komplicerat och berör många. Vi vill öka möjligheterna för de berörda att påverka arbetet. Vi erbjuder därför boende i området att få direktinflytande över planarbetet.

Hällarna är och skall även i framtiden vara ett attraktivt område för boende, fritidsaktiviteter, rekreation och naturupplevelser. Det skall vara tillgängligt för alla boende i området och för alla andra som vill ta del av områdets positiva värden.

Det är en stor tillgång för Arboga att det finns ett område med de förutsättningar som detta område har. Därför är det viktigt att åtgärder sker med försiktighet och efter att alla fått möjligheter att påverka.

Vi vill därför ge boende möjligheter att tillsammans bli de drivande i detaljplanearbetet. Detta bör kunna ske genom att de boende inom området utarbetar ett detaljplaneförslag tillsammans med en planförfattare de berörda själva anlitar.

De boende får på detta sätt möjlighet att utforma förslaget till detaljplan med utgångspunkt från sina egna önskemål. Givetvis måste även detta planförslag ta hänsyn till gällande lagstiftning.

Den formella planprocessen hanteras av kommunen och nödvändiga beslut fattas av politikerna, och kommunfullmäktige antar den färdiga detaljplanen som sedan vinner laga kraft om inga överklaganden sker.

Vi har erbjudit de boende i området samma inflytande över arbetet med system för vatten och avlopp som för planarbetet, men inte fått gehör för detta.

Vi har tagit del av inkomna synpunkter från VA-gruppen i Hällarna och ställer oss positiva till dessa.

Kommunens erbjudande att planera, genomföra och även ansvara för den framtida driften av ledningsnät och verk gäller fortfarande.

Kommunstyrelsens ordförande

Catrin Strömvall, S

Ordförande, tekniska nämnden

Dan Karlsson, V

Vice ordförande, tekniska nämnden

Carl-Erik Almskoug

Gruppledare, Omsorgspartiet i Arboga

Olle Ytterberg, S,

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons