Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gäller inte macken i Kolsva

Annons

I Bbl/AT (på webben 13/5 och i tidningen 16 och 17/5) har refererats till den i torsdags ajournerade föreningsstämman i OK Köping ekonomisk förening. En majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar röstade emot en enig styrelses förslag om fusion med OK ekonomisk förening.

De som röstade emot förslaget var närvarande medlemmar, men också medlemmar som lämnat fullmakt. Inför en sådan markering från ägarnas sida hade styrelsen ingen annan möjlighet än att ställa sina platser till förfogande.

Det är frågan om medlemmarnas förtroende för styrelsen i en för föreningen mycket viktig fråga om verksamhetens långsiktiga överlevnad. Ingen av dem som röstade emot begärde ordet före omröstningen och redovisade sina skäl. Det fanns således ingen möjlighet för styrelsen att tillrättalägga eventuella missförstånd eller direkta felaktigheter.

Efter omröstningen klargjorde en som röstat emot att han fått uppfattningen att styrelsen ville genomföra fusionen för att stänga macken i Kolsva.

Det framkom i diskussionerna vid kaffeborden efteråt att framför allt företrädare för personalen, som också var närvarande och röstade emot, spridit den felaktiga informationen om Kolsva-macken. Det hela kom således att handla om en aktion för att ”rädda macken”.

Det är djupt beklagligt att sådan desinformation lämnats till medlemmarna. Frågan om Kolsva-macken har överhuvudtaget inte varit aktuell i styrelsens diskussioner. Grunden för förslaget till fusion är betydligt djupare och mer omfattande än en enskild fråga.

Det är också anmärkningsvärt att personal uttalar sig i en ägarfråga utan att inhämta saklig kunskap. Vi har haft särskild personalinformation och vid dessa tillfällen även öppnat för möjligheten att höra sig för hos styrelsen om något varit oklart. Såvitt undertecknad känner till har ingen utnyttjat den möjligheten.

Eftersom en stor andel av de röstande medlemmarna bibringats uppfattningen att det i realiteten gällde frågan att rösta för eller emot Kolsva-mackens överlevnad har beslutet på föreningsstämman tillkommit på helt felaktiga grunder. Det är så allvarligt att medlemmarna i OK Köping ekonomisk förening bör ifrågasätta om beslutet är giltigt.

I styrelsen har vi en längre tid oroats över den negativa resultatutvecklingen. Vi har kunnat konstatera att föreningen i dag saknar möjlighet att lämna återbäring utifrån det operativa resultatet. Vi föreslog ändå föreningsstämman i år att – tillfälligtvis – besluta om återbäring. Det belastar föreningens egna kapital med över 900 000 kronor.

Det är inte ett i längden hållbart sätt att handskas med föreningens medel.

Vi är oroade över dagens situation, men ser också en rad mörka moln framöver. Det kräver en professionell ledning och förvaltning av verksamheten.

Som fristående liten OK-förening kan vi inte förfoga över all nödvändig kompetens för att möta framtidens krav från myndigheter, medlemmar och anställda.

Bensinstationsverksamhet är mycket komplex och möter ständigt nya och tuffare krav genom lagstiftning och olika myndigheters anvisningar.

Ytterst är styrelsen ansvarig. De enskilda styrelseledamöterna i föreningen är personligen juridiskt ansvariga om något går snett.

Vi har funnit att den bördan redan i dag är för tung för lokala förtroendevalda. Och det blir ett hårdare affärsklimat för varje år. Vi behöver därför ingå i en större gemenskap, där man har tillgång till expertis inom olika områden och där styrelsen kontinuerligt hålls uppdaterad genom olika former av kompetensutveckling.

I ett års tid har styrelsen noga övervägt olika handlingsalternativ och funnit att en fusion med OK ekonomisk förening bäst gynnar vår verksamhet på sikt.

Jag kan försäkra OK Köpings medlemmar att styrelsens förslag är väl genomtänkt och det har även haft stöd av föreningens auktoriserade revisor Anders Ågren, vilket han också delgav de närvarande vid stämman.

Vi förstår att personalen kan känna oro för eventuella förändringar i framtiden. Det är mänskligt. Men det får inte gå så långt att vi äventyrar möjligheten till en ansvarsfull hållning och utveckling av verksamheten.

Jag bjuder in alla medlemmar till den fortsatta föreningsstämman i Forumteatern 9 juni. Kom och ta del av informationen. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt engagerar sig. Det är själva kärnan i en levande demokratisk organisation.

Avgående ordförande i OK Köping

ekonomisk förening

Barbro Larsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons