Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vi planerar för framtidens skola

Vi har ett ansvar att planera för framtiden. Vi har också ansvar att använda de ekonomiska resurserna så att vi ger våra medborgare bästa möjliga service. Vi har ett ansvar att se till helheten, till att alla barn och elever i Arboga får bästa möjliga förutsättningar till en bra förskola och skola.

En genomlysning av skolorganisationen är gjord och ett förslag är framtaget för att skapa en långsiktigt hållbar förskola/skola, med kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Den översynen och utredningen baseras på fakta och resultat från aktuell forskning. Medarbetare inom förskolan/skolan har bidragit i översynen, med sin yrkeskompetens och sin ambition att ge Arbogas elever bästa möjliga utbildning.

De som arbetar i förskolan/skolan och de fackliga företrädarna ställer sig bakom den föreslagna utvecklingen av skolorganisationen.

Utredningen visar:

Fördelar med större enheter inom grundskolan:

• Ökar möjligheten för eleverna att få en likvärdig skola

• Underlättar rekrytering av legitimerade lärare

• Ger en samlad kompetens och ökar kollegialt lärande

• Ger eleverna större tillgång till elevhälsoteam

• Bättre användande av de ekonomiska resurser som finns

Fördelar med större enheter, med fortsatt små avdelningar, inom förskolan:

• Ökar likvärdigheten för barnen

• Underlättar rekrytering av legitimerade förskollärare

• Bidrar till ett ökat pedagogiskt ledarskap

• Bättre användande av de ekonomiska resurser som finns

• Större enheter minskar antalet vikarietimmar Arboga kommun växer och antalet barn och elever fortsätter att öka.

Behovet av framtida grundskoleplatser ökar, antalet elever år 2030 beräknas vara runt 1 700, en ökning med cirka 200 elever från 2020. I Arboga kommun finns idag 15 förskolor, varav 14 drivs i kommunal regi, sju grundskolor, en gymnasieskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning. Kommunens underhållsplaner visar att det befintliga fastighetsbeståndet har ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. Planering av ändamålsenliga lokaler behöver göras nu, för att framtidens skola ska ha bra förutsättningar för barn, elever och personal. Inom de ekonomiska ramar som finns.

I folkomröstningen som nu är aktuell får medborgarna ge sin syn på frågan om Arbogas skolorganisation i framtiden. Förslagen i folkomröstningen utgår från den fråga som nu ska avgöras, alltså den nya skolorganisationen i Arboga.

Hans Ivarsson (C), ordförande Barn o utbildningsnämnden

Richard Fallqvist (L), vice ordförande Barn och utbildningsnämnden

Anders Röhfors (M), ordförande kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel