Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vi har tilltro till kameror på skolorna

Svar på insändare från 22 januari: Politiker måste släcka den stora branden.

Inledningsvis vill Köpings kommun markera att vi delar bilden av att incidenterna på Karlbergsskolan är allvarliga och oacceptabla. Vi vidtar därför åtgärder för att trygga säkerheten för våra elever och våra medarbetare. Vi tillämpar nolltolerans mot all typ av skadegörelse på våra skolor och följer noga skollagens föreskrift och intention. Vi arbetar både med att förebygga ordningsproblematik och ytterst med disciplinära åtgärder för att trygga alla elevers trygghet och studiero i våra skolor.

Allt arbete i skolorna i Köping utgår från den enskilda eleven. Skollagen föreskriver att alla elever har rätt till sin utbildning, oavsett skola, och varje elev ska ges relevant stöd för att nå målen, det tummar vi aldrig på.

Om vi befarar att en elev inte skulle uppnå något av sina kunskapsmål inleds alltid en utredning för att ta reda på om eleven har behov av särskilt stöd. Syftet är att skolan ska få en förståelse för elevens svårigheter och vilket behov av stöd som eleven har.

Anpassad studiegång kan vara ett sådant stöd, som då skrivs in i elevens åtgärdsprogram som beslutas av rektor. Anpassad studiegång innebär i korthet att eleven får göra avvikelser från den timplan som gäller för utbildningen. Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.

Varje åtgärdsprogram är individuellt och det ska utgå från den enskilda eleven och dess behov. Vi utvecklar ständigt processer för att följa upp att åtgärder som sätts in vid åtgärdsprogram får önskad effekt. Det kan i vissa fall bli så att det faktiskt uppstår hål i schemat när man anpassar schemat för enskilda elever med anpassad studiegång. Dessa kan då med fördel användas till för studier eller extra stöd.

En tillfällig kamerabevakning installeras på Karlbergsskolan i nuläget som en del i att försvåra och om möjligt förhindra ytterligare allvarliga incidenter.

För att verkligen ge kamerabevakning en rättvis utvärdering i Köping installerades kamerabevakning på Elundskolan som efter en tid skall utvärderas. Vad vi redan kan säga är att skadegörelsen sjunkit rejält. Vi har tilltro till hur kamerabevakning påverkar säkerheten och tryggheten.

Kommunledningsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, Köpings kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel