Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vad gör ni med Norra skogen i Arboga?

Annons

Vad är det som händer/har hänt vid motionsspåret i norra skogen. Är det verkligen rimligt att ta bort så många träd? Det är ingen skog längre. Dessutom är marken sönderkörd på många ställen. Detta kan också förstöra rotsystemet på dom träd som ska bevaras. Det blir dessutom större vattensamlingar då det är färre träd som ska ha vatten.

Varför görs detta nu och inte innan man anlade det nya motionsspåret? Spåret är sönderkört på vissa ställen.

På uppsatta skyltar finns att läsa att avverkningen sker enligt kommunens Gröna skogsbruksplan. Jag blev mycket nyfiken på att läsa vad denna plan innehöll. Jag gick in på Arboga Kommuns hemsida och sökte efter planen. Ingenstans finns att läsa om denna plan. Då är det ju onödigt att hänvisa till den.

Har läst lite allmänt vad det innebär och där står att det är en planering av skogsskötseln som bidrar till att öka skogens ekonomiska avkastning och man kan hålla koll på när det är dags att röja, gallra eller slutavverka, men att man också ska ta särskilda hänsyn till naturvård, kulturmiljö eller andra värden. Varför gör kommunen denna kraftiga avverkning? Är det för att sälja virke och få in pengar i kommunkassan? Granar och tallar tar mellan 70 – 120 år att bli fullvuxna, en björk 50 – 60 år. En avverkning med maskin tar några sekunder.

Trädkramare BM

Svar direkt: Vi skapar trygghet och bekämpar barkborre

Tack för dina frågor. Skogsarbetet som genomförs på kommunens mark vid Norra skogen är en del av de planerade gallringsarbetena i området. Arbetet avser främst gallring, men omfattar också nödvändiga åtgärder där borttagning av så kallade torrgranar och granar som angripits av granbarkborre.

Givetvis finns det en ambition att kommunens skog ska ge en hållbar ekonomisk avkastning, men i detta fall är det gallring utifrån föryngringsprocessen samt skyddsarbete med avyttring av torrgran och insektsangripna träd som är styrande.

Området vid motionsspåret har som många andra markytor varit rejält blöta under senare tid. Dräneringsarbeten har genomförts för att försöka leda bort vattensamlingar som har uppstått. De skador som uppkommit på motionsspåret kommer givetvis att åtgärdas, och spåret återställas efter att gallrings- och markarbetena avslutats i sin helhet.

Efter renoveringen av motionsspåret, då spåret kompletterades med belysning, ser vi en ökning av användandet framförallt på kvällstid. Gallringsarbetet har också en trygghetsskapande effekt för motionärerna då gränsande områden till spåret får en mer öppen karaktär, något vi har fått positiv respons på.

Arboga kommun är anslutet till Grönt paraply som är en organisation för certifiering av skogsbruk enligt den svenska FSC-standarden, Forest Stewardship Council. Det innebär att kommunens skogsbruk sköts på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt samt att värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

På kommunens webbplats publiceras kontinuerligt information om de skogsarbeten som sker. Vi tar till oss av dina önskemål om mer fördjupande information och kommer att ta fram ytterligare material om kommunens skogsbruk.

Magnus Andersson, vd, Arboga Kommunalteknik AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel