Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Svar om vattenskotrar: ”Hänsyn viktigt"

Svar till ”Vattenskotrar är ett otyg – vad gör myndigheterna?” Mälaren är viktig för rekreation och friluftsliv på många olika sätt och vi förstår att det uppstår en intressekonflikt mellan de som kör vattenskoter eller motorbåt och de som önskar tystnad. Vattenskoter får enligt Vattenskoterförordningen (1993:1053) köras i allmänna farleder och på platser där Länsstyrelsen medgett detta. I Länsstyrelsen i Västmanlands föreskrifter finns regler för hur vattenskoter får köras i Mälaren: ”Vattenskoter får användas i Mälarens vattenområden inom Västmanlands län, inom ett område av 300 meter på var sida om markerad farledslinje i för tiden gällande sjökort, dock inte närmare land än 100 meter från strandlinjen. Med land avses även öar. Där farleden går i sund som är smalare än 300 meter får dock hela farledsbredden användas.” I vissa fall kan det bli aktuellt med tillsyn från kommunens sida, till exempel vid återkommande bullerstörningar. Kommunala tillsynen utförs enligt miljöbalkens regelverk. Tillsyn av ordningsstörningar som körning för nära stränder eller badplatser står polisen för. Det är viktigt att vi tar hänsyn till varandra och kan samsas kring alla olika aktiviteter och intressen som finns i och runt våra vattendrag. Till dig som kör vattenskoter vill vi uppmana till att visa respekt för din omgivning och tänka på säkerheten - välj din färdväg med omsorg, anpassa din fart, undvik platser där människor badar och tänk på att inte störa djurlivet. Det är riktigt att det i översiktsplanen finns ett mål om att invånare inte ska påverkas negativt av miljöstörningar och slippa störande buller. Översiktsplanen är mest inriktad på ny bebyggelse och är då ett verktyg i planering och bygglov. I det sammanhanget finns lagstiftning som styr vilka bullernivåer från exempelvis trafik som är tillåtna vid nya bostäder. Ljud från vattenskoter och motorbåtar på en sjö regleras inte på samma sätt men påverkar så klart också miljön för boende och djur runt Mälaren. Vi tackar för dina synpunkter och tar med dem i arbetet med kommande översiktsplan!

Ola Saaw, ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel