Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Stöket i skolan måste upp på agendan

Det finns inget viktigare än att vi har skolor som är trygga både för elever som lärare.

På de flesta skolor i landet är förhållandena goda. Men tyvärr är det inte så överallt. Liberalerna har noterat ett antal uppgifter som presenterats det senaste året som tyder på en utveckling som går åt fel håll. Anmälda ärenden till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan bekymrar.

Frågan om ordning och arbetsro i skolan är grundläggande för att kunna bedriva skolverksamhet.

Lärarfacken lyfter frågan om arbetsvillkoren, inte minst arbetsmiljön. Vi vet också att just brister i arbetsmiljön är den faktorn som främst bidrar till att lärare lämnar yrket. Parallellt med en akut lärarbrist som leder till att elever inte får den undervisning de har rätt till har vi snart 40 000 lärare som lämnat yrket.

En bättre arbetsmiljö, med åtgärder mot stress och där lärare avlastas för att kunna fokusera på sin undervisning är avgörande för att stoppa avhoppen samt locka tillbaka de bästa lärarna till klassrummet.

Frågan om ordning och arbetsro i skolan är grundläggande för att kunna bedriva skolverksamhet. Men även här visar en stor enkät som besvarats av elever och lärare vid 1 412 grund- och gymnasieskolor att vi har problem. Det är en omfattande studie som Skolinspektionen sammanställt 2018, slutsatserna oroar.

Mer än hälften av eleverna i årskurs 5 och 9 upplever att andra elever stör ordningen i klassrummet och var tredje lärare i grundskolan uppger att de lägger en stor del av undervisningstiden på att upprätthålla ordningen. Stört är problemet på högstadiet.

Bland elever i årskurs 9 uppger hälften att ordningsreglerna inte följs av eleverna i skolan. 34 procent av eleverna i årskurs 9 uppger också att de inte har studiero.

Denna utveckling måste leda till politiska åtgärder på huvudmannanivå som på nationell nivå. Detta får inte längre viftas bort. Frågan om disciplinära åtgärder, verktyg för att komma åt stöket i skolan och lärarnas befogenheter måste upp på agendan. Många elever får inte den undervisning de har rätt till.

En stökig arbetsmiljö i skolan drabbar alla elever, men i synnerhet de elever som är i störst behov av stöd och en skola som kan kompensera.

Förutom förebyggande åtgärder menar Liberalerna att skollagen måste ändras så att fler elever i behov av särskild stöd får en bättre anpassad undervisning. Det kan innebära resursskola eller särskild undervisningsgrupp.

Utöver de pedagogiska delarna måste lärarnas befogenheter öka. En lärare som ingriper mot stöket inom skollagens ramar ska inte riskera att straffas av Skolinspektionen. Vi måste komma ifrån den kultur som råder där elever och föräldrar anmäler lärare till polis eller Skolinspektionen för minsta vidtagna åtgärd.

Hot och våld mot lärarna är ett problem, men ett ännu större problem är att vi har lagstiftning samt barn- och elevombudets tolkning av denna lag som lett till att lärare avstår från att ingripa mot stöket i klassrummet.

Liberalerna kräver därför att barn- och elevombudet avvecklas och att Skolinspektionens uppdrag ändras. Skollagens kapitel om kränkande behandling samt lärarnas befogenheter måste skärpas.

En skola kan inte fungera utan tydliga spelregler och studiero i klassrummet. Respekten för Sveriges lärare måste återupprättas, samhället måste låta lärarna leda skolarbetet och undervisningen utan att deras beslut om betyg, ledighet – eller disciplinära åtgärder ständigt ifrågasätts av elever eller deras föräldrar.

Roger Haddad (L)

skolpolitisk talesperson

riksdagsledamot för Västmanland

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel