Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Skolan behöver starka lärare

De senaste decennierna har skolan i Sverige drabbats hårt av lärarbrist och försämrade skolresultat. En central förklaring till detta är den försämrade arbetssituation som drabbat lärarna. Som lärare och forskare sedan 1970-talet har jag kunnat följa hur elever och hela skolan drabbats av bristande ordning och försämrade skolresultat. Skolpolitiker har under många decennier genomfört betydande försämringar för lärarna genom att minska deras tid för återhämtning, genom att frånta dem makten i klassrummet, genom sänkta ämneskrav och svag löneutveckling. Läraryrkets status är så låg att knappast några ungdomar väljer det yrke som tidigare var ett högstatusyrke. Den avgörande resurs som starka lärare är för en bra skola och för barns och ungdomars utveckling är idag en bristvara!

Brister i ordning och reda drabbar främst de barn som behöver lugn och ro för sin inlärning. Många av de lärare som kan välja andra yrken hoppar av. Lärare utan ordentlig utbildning har inte en stabil kunskapsbas, de har en ofta kaotisk arbetssituation och till det ett anseende som sjunker allt djupare. Till råga på allt finns det personer som är avundsjuka på ”juni, juli, augusti”. Till dessa kan jag säga: Den tiden är förbi så nu slits lärarna året runt! Den nödvändiga återhämtningen har blivit en bristvara! Tack alla ”starka”, det vill säga trygga och kunniga lärare, som ändå stannar kvar i skolan!

Skolan i Finland uppvisar betydligt bättre resultat än den svenska skolan och lärarna upplever där en helt annan arbetssituation. En finsk rektor sa till mig vid ett samtal: ”Jo, du förstår Håkan, I Finland är det lärarna som bestämmer i klassrummet.” I Sverige blir elever och föräldrar kränkta av tillsägelser vid bristande ordning! Väl medveten om att det finns en rad omständigheter som jag inte tar upp här, vill jag bara peka på tre grundläggande förhållanden som måste vara uppfyllda för att lärarna ska vara ”starka” i skolan och kunna bidra till barns och ungdomars kunskapsutveckling och välbefinnande:

En stabil kunskapsbas. Läraren vet vad hen undervisar i och varför. När eleverna frågar: ”Varför ska vi jobba med det här?” så vet läraren det på ett tryggt, övertygande och självklart sätt. Läraren är alltså ämnesmässigt välutbildad.

Läraren vet mycket om lärande. Läraren kan bl.a. anpassa ämnesinnehållet till elevens förutsättningar och övriga omständigheter.

Läraren har en attityd av att skolan är viktig. Läraren kan ge massor med exempel på värdet av utbildning. Idrottsläraren är t.ex. tydligt övertygad om värdet av fysisk aktivitet, historieläraren kan historia och vet varför denna kunskap är viktig, den som lär barnen att läsa har en stark övertygelse om varför detta är viktigt.

Vi alla måste inse att utan lärare som lever upp till detta kommer inte vårt samhälle att fungera som en välfärdsstat utan istället styras av okunskap, fördomar, bristande förståelse för varandra, klimatförnekande och allt det som kännetecknar den populistiska våg som sveper över stora delar av världen idag där fakta ses som en fiende. Vi kan inte värna ett välfärdssamhälle utan fakta, respektfulla diskussioner och samarbete.

Håkan S Sandberg

ersättare (L) Barn- och utbildningsnämnden Arboga

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel