Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Så blir folkomröstningen i Arboga meningsfull

Sedan slutet av 1980-talet bevakar jag som journalist demokratiska val och folkomröstningar i hela världen. Som statsvetare har jag forskat och utrett många lagstiftningar av val- och omröstningssystem både lokalt och nationellt. Som rådgivare, ledamot och ordförande för valnämnder har jag dessutom varit direkt involverad i att tillämpa bestående regler och lagar kring val och folkomröstningar.

Som Arbogabo glädjer jag mig därför åt att se att så många människor i kommunen engagerar sig i den viktiga frågan om framtidens skolorganisation. Men det smärtar också att se hur svårt det lokala politiska systemet har att hantera den grundlagsstadgade processen rörande det folkinitiativ som ska leda till en folkomröstning.

Inledningsvis gick allt som det borde enligt grund- och kommunallagen: folkinitiativet rörande en folkomröstning om den nya skolorganisationen följdes av ett beslut i Kommunfullmäktige (KF) om att genomföra omröstningen under 2020. Men sedan skedde ett par olyckliga misstag. Först krånglades folkomröstningsfrågan till, genom att röstsedeln försågs med tre olika och något otydliga alternativ och sedan ifrågasattes menigsfullheten i självaste folkomröstningen genom ett försök att föregå beslutsprocessen i sakfrågan (efter att den planerade folkomröstningen hade behövt senareläggas på grund av Covid19-pandemin). Men den 29 april valde KF att flytta fram beslutet i sakfrågan, samt om när och hur folkomröstningen ska hållas.

Nu finns det en god möjlighet att lägga upp en beslutsprocess som både respekterar folkinitiativtagarna, grundlagen och Arbogapolitikens skolpolitiska ambitioner. Inriktningsbeslutet till en ny skolorganisation kan tas vid det kommande fullmäktigemötet under förutsättning att det inte leder till en omedelbar stängning av några skolor i kommunen, samt att själva inriktningsbeslutet blir föremål för höstens kommunala folkomröstning. På röstsedeln bör då helt enkelt stå: ”Jag röstar JA/NEJ till fullmäktiges inriktningsbeslut till ny skolorganisation”.

Och så blir det en folkomröstning!

Ett lämpligt datum för Arbogas första kommunala folkomröstning är den 13 september. Folkhälsomyndighetens rekommendationer går att följa genom att valnämnden tillhandahåller goda möjligheter att kunna rösta hemifrån genom att storsatsa på mobila röstmottagare .

För att säkerställa till en hög kunskapsnivå inför omröstningen bör kommunförvaltningen ta fram en informationsbroschyr som skickas ut senast en månad före sista omröstningsdagen till alla röstberättigade tillsammans med röstkortet. I broschyren redovisas kort själva sakfrågan (”inriktningsbeslutet för en ny skolorganisation”) och utrymme ges (i samma utsträckning) till Ja- och Nej-sidan att framföra sina argument.

Då kommer folkets röst att avgöra

Utöver detta bör även de politiska partierna i förväg deklarera, under vilka omständigheter de kommer att följa resultatet i folkomröstningen: ett rimligt minimikrav på deltagande är 35% av alla röstberättigade. En lägre nivå skulle kunna ses som illegitimt, ett högre bidrar till att eventuellt valskolk kan bli en strategi att ogiltigförklara omröstningen.

Slutligen behöver den politiska majoriteten i fullmäktige göra klart vad som kommer att hända efter folkomröstningen. Vid ett folkligt bifall bör den påbörjade processen inklusive stängning av den kommunala skolan i Medåker fortsätta, vid ett avslag (om minst 35% deltar och majoriteten röstar nej) behöver inriktningsbeslutet arbetas om så att det finns en framtid för skolan i Medåker.

Den moderna representativa demokratins största fördel gentemot alla andra styrelseskick är att beslut tas efter dialog. Som Arbogabo ser jag fram emot en fortsatt bred dialog kring den framtida skolorganisationen och en meningsfull folkomröstning i höst, så att förlorarna i sakfrågan kommer att kunna vara lika glada och stolta som vinnarna.

Bruno Kaufmann

Statsvetare och journalist, Arboga

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel