Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Replik om statistik och beslutsunderlag

Svar på insändare ”Statistik är fantastiskt

Vi som kommun har ett ansvar att ge alla barn och elever samma möjlighet till en så bra och likvärdig skola och förskola som möjligt. Vi har också ett ansvar att de lokaler som barnen får sin utbildning i, är en bra lärmiljö. Med den skolorganisation som finns i dag är förutsättningarna för en likvärdig skola inte goda. Därför behöver vi agera. Vi behöver göra satsningar på skolan och förskolan och använda kommunens resurser på ett klokt sätt som kommer alla barn och elever till nytta.

I arbetet med organisationsgenomlysningen har kommunens lärare, pedagoger, chefer och fackliga företrädares kompetens och erfarenhet tagits till vara. Utredningen bygger också på forskning, rapporter och statistik från bland annat Skolverket och Skolinspektionen. Även barn och utbildningsförvaltningens egna trygghetsenkäter finns med som underlag.

Precis som insändarskribenten skriver är det lärarens kompetens och engagemang som har störst betydelse för hur väl eleverna lyckas. På Medåkers skola har det varit en hög personalomsättning och det har varit svårt att rekrytera behöriga lärare. De år med hög personalomsättning som lyfts i utredningen kan inte förklaras av pensionsavgångar. Många lärare som har slutat på Medåkers skola har uppgett de har önskat att ha fler kollegor att samarbeta och utbyta erfarenheter med. Vi behöver lyssna på lärarna och skapa en skolorganisation med attraktiva arbetsplatser för lärare och pedagoger.

I insändaren nämns också statistik kring antal lärare och resultat på nationella prov. Eleverna i Medåkers skola har förutom sina klasslärare även lärare i musik, slöjd och idrott och även dessa är inräknade i statistiken. För att få fram de procentuella resultaten för nationella prov 2015–2018 har alla genomförda delprov i matematik, svenska och svenska som andraspråk räknats. Skolverkets publicerade statistik har använts för alla skolor utom för Medåkers skola och Nybyholmsskolan eftersom dessa hade för få elever för att redovisas. Där har de resultat kommunen har skickat in till Skolverket tillsammans med övriga skolors resultat använts.

Vi arbetar för att skapa en skolorganisation som ger alla barn och elever bästa möjliga utbildning. Vi vill göra satsningar på bland annat en ny Gäddgårdsskola, en utbyggnad av Västergårdens förskola och en utbyggnad av Ladubacksskolan. Framtidens skolorganisation är en satsning på alla barn i Arboga.

Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel