Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Kommunen svarar om muddringsmassor i Galten

Svar på frågor angående muddermassor och var de kommer att hamna.

Dumpning av muddermassor kommer utföras på sådant sätt att förändringen i vattendjupet begränsas till i genomsnitt max 10%. Detta för att inte skapa bestående förändringar i bottenförhållandena. Entreprenörerna väljer tidpunkt för uttransport av muddermassor till Blacken.

• Vi kommer att ta upp ca 100 000 kubikmeter på land i Köping vilket är ca 1/3 av alla massor som ingår i Köpings kommuns åtagande i Mälarprojektet.

• Av de massor som ingår i Köpings kommuns del av Mälarprojektet kommer ca 100 000 kubikmeter att dumpas i Galten och ca 65 000 kubikmeter att dumpas utanför Kvicksund.

• I hela Mälarprojektet kommer ca 1 000 000 kubikmeter att dumpas i Mälaren varav ca 420 000 i Galten.

Sjöfartsverket har tillsammans med sina experter utrett lämpliga dumpningsplatser inom sin tillståndsansökan. Av de förundersökningar som gjordes görs bedömningen att botten kan höjas med i genomsnitt 10 procent utan att bottenförhållanden inom området förändras. Flyttas massor från Galten till Blacken kommer förändringen av sjöbotten bli större än 10 procent på denna plats.

Sjöfartsverket ansvarar för dumpningsområdena. Kommunerna har i avtal med Sjöfartsverket rätt att få nyttja delar av den dumpningsdispens som sjöfartsverket genom sin miljödom erhållit. Innehållet i den miljödomen har genomgått alla formella beslutsvägar där både myndigheter och allmänheten har varit delaktiga. I domen är mängder för respektive dumpningsplats bestämda. Det går alltså inte att ändra dessa förutsättningar och kommunens utrymme att kunna påverka vart massorna kommer att dumpas, utöver så som är planerat, är mycket små för att inte säga obefintliga om projektet ska kunna genomföras.

Svaret på frågan om start- och sluttid för arbetet i Galten är att det startar hösten 2021 och pågår till mars 2022.

Insändaren frågar om hur länge vattnet kommer att vara påverkat. Påverkan bedöms vara tillfällig med störst påverkan närmast områdena där arbeten utförs. Därför innehåller miljödomarna grumlingsvillkor, som på 300 meters respektive 500 meters avstånd reglerar mängden partiklar som får spridas. Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten beräknas ändå tillfälligt att överskridas i Köpingsviken och Galten. För att minimera effekterna kommer arbetena så långt möjligt komprimeras i tid och utföras med s k miljöskopa.

Grumlande arbeten begränsas till höst och vinter, från 1 augusti 2021 till som längst 1 mars 2022. Under muddring sker daglig kontroll av att grumling inte överskrider villkoren. De förorenade sediment som avlägsnas i samband med muddringen bedöms ge en långsiktigt positiv påverkan på ytvattenkvaliteten.

Med vänlig hälsning

Elizabeth Salomonsson

Köpings kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel