Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Ingen rättssäkerhet för fastighetsägare

Köpings beslut i VA-frågan 2016-11-28 vid Norrmälarstrand är enligt kommunens företrädare ”kvalitetssäkrat” i domstolarna.

Argumenten har som sagt varierat från förorening till vattenbrist över tid. Sjölunda Näs fick genom beslut 2016 av kommunen göra en gemensamhetsanläggning och undantogs från kommunalt VA vid Norrmälarstrand, men när Stäudds samfällighetsförening 2017 begär samma sak är det nej.

I VME:s svar kring vårt medborgarförslag, att ompröva beslut om VA vid Norrmälarstrand, säger VA-enhetens chef Christer Nordling att ”områdena ligger intill Mälaren med risk för att utsläpp påverkar vattenkvaliteten. Det har inte framkommit något nytt som skulle kunna ligga till grund för att riva upp beslutet. Den täta bebyggelsen och närheten till Mälaren gör att det är ett kommunalt ansvar.” Vårt medborgarförslag avslogs.

Samtidigt föreslog kommunens VA-grupp och samhällsbyggnadschefen Gun Törnblad att St Aspholmen med 20 fastigheter ska undantas från beslutat verksamhetsområde 2016-11-28, § 131 med motivering av att fastigheterna inte är vinterisolerade och används april – september, samt att tillgängligheten till ön är begränsad vintertid. Liknande argument om vinterisolering och obefintlig användning vintertid gäller för många fastigheter även på fastlandet inom Norrmälarstrand. Köping beslutar att undanta St Aspholmen från VA och utövar därigenom sin myndighetsutövning på olika sätt beroende på var fastigheterna finns i Norrmälarstrand.

Vår slutsats är att vid de berörda fastigheterna på St. Aspholmen har all eventuell förorening av Mälarens vatten och behov av kommunalt dricksvatten nu plötsligt upphört, utan att några som helst miljöåtgärder vidtagits enligt vattentjänstlagen § 6, till skydd för människans hälsa och miljö, och att behovet av anslutning till kommunalt VA upphört.

Köpings kommun saknar konsekvens och logik i sin myndighetsutövning utifrån vattentjänstlagen varför rättssäkerheten åsidosätts för oss enskilda fastighetsägare. Grundlagen 1 kap 9 § som föreskriver att en ”kommun i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” gäller inte i Köpings kommun utan där gäller andra ”politiska lagar” designade av de styrande S, V, M, L för dessas egna syften och mål med framtiden i deras dolda agenda för Norrmälarstrand att byta ut nuvarande fastighetsägare och skapa ett nytt Malmön.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel