Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Hur sköter länsstyrelsen sitt uppdrag egentligen

I bostadslagstiftningen framgår att omgivningen inte ska behöva utsättas för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och dygns/nattvilan. Från och med 2021-07-01 har riksåklagaren beslutat att polisen får utfärda böter för hög och störande musik liksom för störande vattenskoteråkning då många människor upplever det som extremt störande och man får inte sova under långa perioder enligt polisen.

Muddringen av Galten vid Norrmälarstrand pågår dygnet runt enligt beslut av mark-och miljödomstolen i dom nr 2511-16. Av tillståndet framgår riktvärden för buller. Ansvarig för tillsynen av muddringen enligt tillstånd i dom 2511-16 är enligt mark-och miljödomstolen enligt miljöbalken 26 kap §1, länsstyrelsen i Västmanland.

Vid kontakt med Magnus Svensson på länsstyrelsen i Västmanland framkommer att flera boende haft synpunkter på muddringen och bullret. Länsstyrelsen menar att tillsynen av följande av riktvärdena enligt egenkontrollförordningen ligger på entreprenören.

Vid kontakt med mark-och miljödomstolen framkommer att boende vid Norrmälarstrand kontaktat domstolen kring pågående muddring. Vidare framhåller domstolen att ansvaret för tillsynen av de i domen angivna riktvärdena enligt miljöbalken åligger länsstyrelsen i Västmanland. Vid samtal med länsstyrelsens Magnus Svensson om deras tillsynsansvar klargör han att länsstyrelsen överhuvudtaget inte har någon utrustning för att utöva tillsyn av bullernivåer och därför delegerat detta till entreprenören.

I Sverige utövar myndigheterna gärna tillsyn av miljön gentemot enskilda medborgare men det tillsynsansvaret gäller uppenbarligen inte länsstyrelsens tillsyn av Köpings kommun som ansökt om tillstånd för muddring eller är det så att det vid tillsyn av myndigheter så gäller den berömda gräddfilen istället ?

Hur kan länsstyrelsen delegera bort sitt lagreglerade tillsynsansvar enligt miljöbalken och helt åsidosätta medborgarnas behov av nattvila under pågående muddring ? Var finns ansvarstagandet ?

Strategigruppen vid Norrmälarstrand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel