Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Förslaget på ny skolorganisation i Arboga kostar 650 miljoner – det är ogenomförbart

Utredningen om en ny skolorganisation var med på dagordningen till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 oktober 2019. Punkten blev bortplockad i väntan på besked om folkomröstning.

Vi vill ändå belysa några aspekter omkring den nya skolorganisationen.

Förvaltningens rekommendation till Barn- och utbildningsnämnden var ”förslag 3” för grundskolan och ”förslag 1” för förskolan.

Vi har nu fått en ekonomisk kalkyl för de olika förslagen och då förefaller hela förslaget bara vara ett luftslott. Investeringskostnaderna uppgår till 650 502 000 kronor! Socialdemokraterna anser att investeringskostnader på drygt 650 miljoner kronor inte är rimliga och därmed inte genomförbara i dagsläget.

Om vi tittar på vad de två förslagen innebär så ska Medåker och Nybyholmskolan läggas ner. Ladubackskolan ska byggas ut och innehålla förskoleklass (F) - åk 6. Brattbergsskolan F - åk 3, Gäddgårdsskolan F - åk 9 och Stureskolan åk 7-9. Inom förskolan ska ytterligare två förskolor med 100 platser vardera byggas på Norr (Västergården etapp 2 och en ny förskola alternativ Västergården etapp 3). Ny förskola i Götlunda alternativt utnyttja modulerna eller inrymmas i skolan. Kommunfullmäktige höjde investeringstaket till 756 miljoner kronor vid senaste mötet.

De projekt som ingår i investeringsbudgeten är:

– Ny Grundskola på söder.

– Ny gruppbostad för yngre, LSS (byggnation pågår).

– Förskola på söder (Marknaden) (byggnation pågår).

– Nytt vård- och omsorgsboende (byggnation pågår).

De föreslagna investeringskostnaderna i skolorganisationen finns inte ens med i investeringsbudgeten (förutom ny grundskola på söder).

Att lägga fram ett förslag från BUN som kostar 345 miljoner kronor mer än vad som finns i investeringsbudgeten är inte trovärdigt.

Vi anser att förslagen inte är genomtänkta ur flera aspekter, dels med tanke på de kostnader som det medför, dels finns ingen tidsplan som säger när de olika förflyttningarna ska ske.

Just nu är många familjer och barn oroliga för att deras skola ska läggas ner, att behöva flytta till en ny skola och vad det kommer att innebära. Kanske helt i onödan, barnen kanske inte hinner bli berörda av dessa planer, de kanske redan har passerat grundskolan innan det är genomfört.

Att bygga en ny grundskola (som inryms i investeringsbudgeten) kommer att ta cirka fyra till fem år innan den är inflyttningsklar. När det går att få fram pengar till Ladubacksskolans utbyggnad på 127 miljoner är det i dag inget som vet.

Mycket i den nya skolorganisationen hänger på att Ladubacksskolan byggs ut till en F – åk 6. Om den inte byggs ut, vad händer då? Förslag 1 för förskolan innebär bland annat att vi ska lämna 2 välfungerande förskolor som kommunen äger, Solrosen och Myran, för att sedan bygga nya större enheter. Solrosens lokaler föreslås hyras ut till befintligt föräldrakooperativ.

Varför är lokalerna bra för en privat förskola men inte bra för en kommunal förskola?

Vi anser att Arboga kommun inte har de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra de föreslagna förändringarna. Vi måste vara realistiska, stanna upp och tänka långsiktigt.

Ingrid Noord-Silversten 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Anna-Lena Rehnman, Bo Molander, Per Landén, Kjell Cladin (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel