Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Dubbelmoral av Köpings kommun

Som vi kunnat läsa i Bbl 14/1 efterfrågas vad muddringsivrarna VME:s VD Christer Nordling och Carola Alzen VD Mälarhamnar drömmer om. Muddringen innebär dock negativa konsekvenser för miljön i Galten med försämrad vattenkvalitet genom TBT gifter från bottensedimenten vilket Havs och Vattenmyndigheten påtalat i sitt remissyttrande till mark-och miljödomstolen innebärande att vattenkvaliteten i Galten inte uppnår god ekologisk vattenstatus förrän 2027.

Köping anser att majoriteten av fastigheterna utmed Norrmälarstrand ska anslutas till kommunalt VA då vi förorenar med 20 kg fosfor mot 20 ton från Köping så att Galten inte uppnår god ekologisk vattenstatus.

VME:s VD Christer Nordling, tillika teknisk chef i Köpings kommun har dubbla roller. Han förnekar helt den miljöförstöring som muddringen innebär för den vattenekologiska statusen i Galten utifrån vattentjänstlagen, samtidigt som han kategoriskt hävdar att fastighetsägarna utmed Norrmälarstrand måste tvångsanslutas då de förorenar, och att den vattenekologiska statusen i Galten kräver detta. Logisk kullerbytta?

Som Köpingsborna förstått, finns inget miljötänk i de beslut som de styrande S, V, M och L fattat kring muddring av hamnen och Norrmälarstrand. Branschorganisationens utredning visar att godstransporterna tagit andra vägar än via sjöfart. Muddringen uppgår till 170 miljoner krono som vi skattebetalare får betala men som de styrande ändå avser att genomföra.

Notan 100 miljoner kronor för VA får vi fastighetsägare betala – för något som inte ger någon som helst miljönytta för Galten jämfört med konsekvenserna av vad muddringen innebär som en större miljöförstöring för Galten.

Det är samma mark-och miljödomstol, Nacka tingsrätt som beslutat om tillstånd till muddring respektive tvångsanslutning till kommunalt VA. Den naturliga frågan blir hur mark-och miljödomstolen genom sina olika beslut värnar Galtens vattenekologiska status? Finansiering från staten av ombyggnation av Hjulstabron som muddrarna glömde bort finns inte heller idag.

De styrande i rådhuset S, V, M och L har en dubbelmoral i hur de lever upp till miljön. Dubbelmoralen gör att rättssäkerheten för fastighetsägarna åsidosätts. Stoppa muddring för 170 mkr av skattebetalarnas pengar och stoppa tvångsanslutningen vid Norrmälarstrand, då vare sig muddringen eller tvångsanslutningen innebär en miljönytta för Galtens vattenekologiska status utan tvärtom. Sätt stopp för dessa projekt i kommande val!

Strategigruppen Norrmälarstrand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel