Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Digitala verktyg ökar elevernas motivation

Svar på insändare om lärplattor på lektioner (16 oktober 2019).

Alla elever har rätt till en lugn lärmiljö och studiero i klassrummet. Det arbetar vi alltid för. Vi välkomnar också synpunkter och idéer, det är viktigt för verksamheten.

När det gäller lärplattor, som lyfts i insändaren, har varje elev en inloggning till ett skolkonto. Genom det systemet kan skolan styra vilka appar som ska finnas på elevernas lärplatta. Vi kommer också att införa ett program där lärare kan styra vad som ska visas under varje lektionstillfälle. Det innebär till exempel att läraren kan öppna samma dokument på alla elevers lärplattor samtidigt och att det visas under hela lektionen.

Mobiltelefoner som används för spel, sociala medier eller liknande under lektionstid distraherar elever. Det här är en utmaning vi är medvetna om och något vi arbetar för att motverka. Inom kort kommer varje klassrum att utrustas med så kallade mobilhotell där elevernas mobiltelefoner kan läggas under lektionerna. Lärare har också alltid möjlighet att omhänderta digitala verktyg som stör under lektionstid.

Det finns reglerat i skollagen och i våra ordnings- och trivselregler. Det är viktigt att belysa att vi i skolan använder flera olika metoder och arbetssätt för att ge alla elever möjlighet att lyckas.

Papper och penna används i vissa fall i undervisningen och digitala verktyg i andra. Det ena utesluter inte det andra. Vi behöver ta höjd för att vi lever i ett allt med allt mer digitaliserat samhälle. I läroplanen är digital kompetens inskrivet. Skolans uppdrag är bland annat att hjälpa eleverna att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

Regeringen har också antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Strategin syftar till att alla barn och elever ska få den digitala kompetens de behöver som medborgare och i arbetslivet.

I en av Skolverkets nationella undersökningar från 2018 framgår det att fler lärare i dag än för några år sedan anser att digital teknik och digitala verktyg ökar elevernas motivation för skolarbetet. Dessutom ökar elevers måluppfyllelse, förmåga att söka och kritiskt använda information på internet samt att det är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg/hjälpmedel för eleverna.

Du är välkommen att kontakta din närmaste rektor eller vända dig till mig om du har fler frågor eller vill föra en vidare diskussion.

Ulrika Hansson, skolchef Arboga kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel