Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Det är nödvändigt att höja avfallstaxan

Svar till "Anka i dammen". Av insändaren förstår vi att det råder ett missförstånd kring kommunalförbundet och dess ansvar i relation till medlemskommunerna. Här kommer därför en förklaring.

Vafab Miljö är ett kommunalförbund bildat av tolv kommuner, samtliga kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Kommunerna är medlemmar i kommunalförbundet. Förbundet styrs av en direktion där varje kommun tillsätter en ordinarie ledamot och en ersättare. Den ordinarie är vanligen en politiker från majoriteten i kommunen och ersättaren är vanligen en politiker från oppositionen. Till förbundet finns även ett medlemsråd som består av kommunstyrelsens ordförande i varje kommun, detta organ har inte någon beslutande roll utan är just ett rådgivande organ. Förbundet styrs av medlemskommunerna och har precis som varje kommun sakkunniga tjänstepersoner som arbetar med frågor utifrån förbundets uppdrag.

Vafab Miljös ändamål och uppdrag är beskrivet i de styrande dokument som beslutats av samtliga tolv medlemskommuner. En central del av förbundets uppdrag och syfte är samordning, såsom att ta fram en gemensam taxa med föreskrifter och en ny avfallsplan. Beslut om taxa och föreskrifter för avfallshantering måste därefter enligt lag tas i varje kommuns fullmäktige. När det gäller taxan beslutade direktionen redan 2017 att taxan ska vara miljöstyrande och därmed leda samhället i riktning mot de svenska miljömålen och EU:s avfallshierarki. En konsekvens av det är bland annat att det osorterade abonnemanget (där matavfallet inte sorteras från restavfallet) blir väldigt dyrt i den nya taxan. Men du kan påverka din taxa. Ju mindre avfall du har desto mindre tunna kan du välja och du kan också ha längre mellan tömningarna.

Vafab Miljö måste enligt kommunallagen, precis som kommunerna, ha intäkter och kostnader i balans. För att uppnå det arbetas det med effektiviseringar och andra kostnadsbesparingar, så som till exempel ruttomläggningar för tömning av avfall. Men en generell höjning av taxan är trots det nödvändig då taxan varit oförändrad i ett flertal kommuner de senaste åren, detta trots att kostnaderna för hanteringen av avfallet har ökat. Vi hoppas att det här har rätat ut ett antal frågetecken.

Tony Lundin, ordförande Vafab Miljö Kommunalförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel