Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Demokratiskt underskott efter covid-19

Covid 19-pandemin har förändrat liv, våra attityder och livsval. En effekt är att det uppkommit vad jag skulle vilja kalla ett ”demokratiskt underskott”.

”Demos” betyder ju folk; demokrati betyder följaktligen folkstyre. Direkt folkstyre står i sin extrema variant för att var och en av oss bestämmer allt om sitt liv. Det är förstås inte hanterbart om vi ser till att vi är många som lever tillsammans. Mångas liv och förutsättningar ska pusslas ihop för att vi tillsammans – och var och en – ska kunna ha det så bra som möjligt i en god livsmiljö. Vi lever därför i en representativ demokrati. Vi utser ombud som för vår talan. Dessa bör driva frågor vi upplever som angelägna.

För att omfattningen på den representativa demokratin ska vara rimlig, finns det lagar och regler som bl.a. säger att en kommun av Arbogas storlek inte ska ha mindre än 31 ledamöter i sin folkvalda församling, kommunfullmäktige. Idag har Arboga 41 ledamöter, ett antal ledamöter som kan anses mer än väl representera Arbogas befolkning i fullmäktige.

Därtill har kommunen nämnder med ytterligare representanter. Det finns idag mellan 100 och 200 valda i de politiska församlingarna i Arboga (ordinarie och ersättare). Det låter demokratiskt betryggande.

Problemet är dock att ”vald” inte är detsamma som ”aktiv”.

Under mina senaste tre år som aktiv i politiken har jag noterat hur svårt det är få ihop nog många för att mötena ska vara beslutsmässiga. Det handlar också om att få in synpunkter, åsikter och diskussioner som kan bredda och fördjupa för beslut underbyggda på ett sätt som speglar väljarnas röster.

Pandemin – nu dök den upp igen – har dessvärre också sänkt den aktiva medverkan genom halva deltagarantalet vid möten, digitalisering som inte helt fungerat för alla etc.

Förslaget att sänka antalet ledamöter från 41 till 31 i Arbogas fullmäktige är en konsekvens av detta. Det lite tråkiga valet står mellan 41 ledamöter, varav flera passiva, å ena sidan och 31 aktiva ledamöter å den andra sidan.

Matilda Molander har i Bbl/AT förtjänstfullt tagit upp historien om kvinnlig rösträtt. Nu vore det på sin plats med en ”genomgång” också av demokratins genombrott i stort i en tid då allt färre människor låter sig (motvilligt) väljas.

Demokratin i världen är också hotad. Hur ser demokratins framtid ut? Varför har det blivit så? Och varför är vi så få politiskt aktiva idag?

Håkan S. Sandberg (L),

ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel