Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Arboga svarar om detaljplaner och bygglov

Svar på insändaren ”Gäller inte reglerna om bygglov alla?

Detaljplanen för det aktuella området vid Violinvägen antogs 2019-10-08 och medger att tvåplanshus får byggas. Innan den antogs var detaljplanen på samråd och inget yttrande avseende byggnadshöjden inkom då.

Bygglovet för Flädern 1 har prövats mot gällande detaljplan och är planenligt. Då bygglovet inte avviker mot planen har inga rågrannar/sakägare hörts. Rågrannar/sakägare har dock underrättats om beslutet och det har även kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Ett överklagande från närboende har lämnats in. Dock har det inte inkommit inom rätt tid enligt förvaltningslagen varför överklagandet kommer att avvisas. De berörda som har överklagat bygglovet kommer att få ett beslut om att det har avvisats på grund av att det kommit in för sent.

Beslutet om att överklagandet har avvisats är också överklagningsbart enligt förvaltningslagen.

Byggnaden vid Vasagymnasiet ägs av KFIA, Kommunfastigheter i Arboga, och det finns inget beslut eller planering gällande försäljning av fastigheten. Enligt den preliminära detaljplanen för området Vasagymnasiet/Kastanjen är tillåten användning för fastigheten besöksanläggning, skola, kontor och bostäder. Detaljplanen har dock överklagats och har därmed inte vunnit laga kraft.

I informationen som gick ut avseende detaljplan för Vasagymnasiet och kvarteret Kastanjen förekom det fel namn på planen. Det är något vi beklagar och en rättelse skickades ut omgående när felet upptäcktes.

Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss eller några av våra handläggare.

Eva Carlstedt Ståhl

förbundschef för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Ann-Marie Fredriksson

samhällsbyggnadschef.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel