Annons
Vidare till bblat.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Allt kan bli bättre – även Köping

Corona-kommissionens första delbetänkande (dec -20) pekar ut regeringen som ansvarig för bristerna inom vården av de äldre. Det hamnar naturligtvis även i knät på tidigare regeringar som inte gjort tillräckligt för att stärka omsorgen. När vi ställdes inför en pandemi, den största samhällskrisen sedan andra världskriget, var vi inte tillräckligt rustade.

Det är allvarligt.

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. Därför för partiet fram förslag om en äldreomsorgslag där uppdraget blir lagstadgat. Andra viktiga åtgärder är att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen, att skydda titeln undersköterska och att införa en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

Samtliga dessa insatser har som syfte att skydda de äldre och att vi ska vara bra rustade vid pågående och en eventuellt kommande kris av något slag.

I Köpings kommun pågår bland annat arbetet med äldreomsorgslyftet. Det innebär att utbildning erbjuds till personal för att på betald arbetstid kunna utbilda sig till undersköterska eller validera sina tidigare kunskaper samt erfarenheter. För närvarande deltar 36 personer i utbildningen.

Skyddsutrustning var en bristvara vid pandemins utbrott. I Köping har vi nu inrättat ett eget centrallager för att förvara skyddsutrustning för minst tre månader framåt till hela verksamheten.

Snabb information ut i verksamheterna är absolut nödvändig. I Köpings kommun har man inrättat en Corona-knapp på kommunens intranät. Informationen där ska vara korrekt och uppdaterad. Det finns en lokal samordningsgrupp som träffas dagligen och hanterar frågor som kommer från verksamheterna och de sprider även ut information i linjen för att säkerställa att alla medarbetare får samma information.

Lokala rutiner är utarbetade av Samordningsgruppen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS).

Köping har även ett strukturerat arbete gällande vaccineringen som nu pågår mot covid-19. Alla som bor på våra äldreboenden och som önskat vaccinera sig har fått möjligheten att göra det. Nu pågår arbetet med att vaccinera resterande särskilda boenden samt de personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och inte kan ta sig till de platser där vaccinering sker för allmänheten. Även medarbetarna inom Köpings vård-och omsorgsverksamheter får möjligheten att vaccinera sig.

Corona-kommissionens arbete är mycket bra. Det visar på vad vi behöver förstärka och förändra. Vi socialdemokrater kommer att följa deras rapporter nogsamt och arbeta för att förbättra omsorgen för/om våra äldre, nu och i framtiden.

Världens bästa äldreomsorg ska vara möjlig!

Shazia Qorbani (S)

Ordförande i vård-och omsorgsnämnden

Johan Jansson (S)

Vice ordförande i vård-och omsorgsnämnden

Annika Duàn (S)

Ordförande i kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel