Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hansson: "Jag tar det fulla ansvaret" – Svar på ledare måndag 30/9

Artikel 18 av 21
Besparingarna inom Arboga kommun
Visa alla artiklar

Annons

Jag vill inledningsvis beklaga att det tog tid att få fram materialet som efterfrågades. Öppenhet och insyn är viktigt i en offentlig organisation och det ska vi alltid värna om. Jag tar det fulla ansvaret för det som har inträffat och arbetar nu med att se över rutiner. Det var flera uppgifter som skulle tas fram och sammanställas, dels inom barn- och utbildning, men också tillsammans med andra förvaltningar och bolag. Detta skulle givetvis ha hanteras skyndsamt.

Vi som tjänstepersoner i en kommunal organisation har som uppdrag att ta fram ett gediget utredningsmaterial och väl underbyggda beslutsunderlag utifrån vår profession och kunskap. I arbetet med översynen av skolorganisationen har vi månat om att utredningsprocessen ska vara transparent, både för den politiska majoriteten och oppositionen. Detta bland annat genom insyn i arbetsmaterialet och extra presidiemöten med opposition och majoritet för att förklara och tydliggöra frågor. Även chefer, fackliga företrädare och medarbetare har delaktigt i processen.

Vi ska alltid vara öppna och hantera förfrågningar på ett korrekt sätt, det är mitt ansvar. Vi kommer nu att se över våra rutiner.

Ulrika Hansson

Skolchef Arboga kommun

SVAR DIREKT: Det är glädjande att Arbogas skolchef Ulrika Hansson tar till sig av kritiken.

Att det ”var flera uppgifter som skulle tas fram och sammanställas” är dock ingen förklaring till det inträffade. En begäran om att ta del av offentliga handlingar ska hanteras skyndsamt, vilket i praktiken betyder att uppgifterna ska lämnas ut samma dag eller på sin höjd inom några dagar.

Tillgång till information om hur verkligheten ser ut är själva grunden i att kunna delta och påverka den demokratiska processen. Därför är det mycket viktigt att både opposition och vanliga medborgare snabbt får de uppgifter som de begär ut från kommunen, särskilt i känsliga politiska beslut.

När frågan om Medåkers skola nu skjuts på framtiden finns det en ny chans för förvaltningen att se till att samtliga beslutsfattare har det underlag de behöver.

LÄS MER: Fler ledare av Matilda Molander

Anmäl text- och faktafel