Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Undvik tågkaos – upphandla rätt

Annons

Inom tågtrafiken har offentlig upphandling historiskt sett visat sig vara en grogrund för att pressa arbetsvillkor och försämra passagerarsäkerheten. Otryggheten för Sekos medlemmar inom järnvägstrafiken har ökat. Det handlar inte bara om att man tvingas söka om sina jobb efter varje upphandling. Varje ny upphandling kan dessutom innebära att arbetsgivare ges tillfälle att slingra sig ur tidigare överenskommelser. Detta har vållat stora problem och ibland har tågtrafiken blivit stillastående på grund av konflikter mellan Seko och tågoperatörernas arbetsgivarorganisation Almega.

Tågtrafiken som Mälardalstrafiken upphandlar kommer sträcka sig mellan Uppsala- Stockholm-Norrköping- Linköping –Hallsberg- Örebro och Sala. Upphandlingen sker i samverkan mellan de sex regioner som berörs av trafiken. Trafikstarten är planerad till december 2021.

Mälardalstrafiken måste göra rätt från början. För att exemplifiera några problem som uppstått på andra ställen kan nämnas Öresundståg där upphandlaren godtog ett skambud. Detta ledde till att operatören inte fick ekonomi i trafiken och blev därför tvingad att bryta kontraktet i förtid. Något som ledde till att regionen fick genomföra en ny kostsam upphandling med en annan operatör.

Seko har ett antal krav som bör ställas i upphandlingsunderlaget:

• Reglera bemanningen ombord – för att hålla en hög säkerhetsnivå ombord på tågen samt säkerställa god service krävs att det finns personal tillgänglig ombord. Detta blir särskilt viktigt idag med kraftiga brister i infrastrukturen utifall exempelvis en evakuering av tåget måste ske. Det bör vara en tågvärd per enhet, vilket innebär att om tåg sammankopplas ska det vara en ansvarig tågvärd per del. Personalen ska också vara utbildade och inneha säkerhetsklassificering B. Det är av vikt att resenärerna känner sig trygga i alla lägen samt att hot och våld i största möjliga mån undviks.

• Avtal och villkor för personalen – tågtrafiksystemet som ska etableras är helt nytt och därför finns det inga givna anställningsvillkor på förhand. Men motsvarande trafik bedrivs i stora delar av landet och därför bör politikerna i upphandlingen ställa som krav att personalens villkor ska jämställas med jämbördiga regionala trafiksystem.

• Arbetsmiljö och rådighet över lok och vagnar – I upphandlingen är det av vikt att det byggs upp en trepartsmodell för samverkan kring arbetsmiljön i lokaler, lok och vagnar. I andra trafiksystem idag råder ofta en oklarhet om vem som har ansvaret för arbetsmiljön ombord. Orsaken till detta är komplexa modeller för ägandet, vilket skapar situationer där vare sig personal eller operatör kan förbättra arbetsmiljön. En vanlig modell är att operatören har kontrakt med det offentliga när det gäller trafik (i detta fall Mälardalstrafiken). Operatören har i sin tur anställda och underentreprenörer som utför arbete i lok och vagnar. Men tågsätten och andra lokaler är i sin tur hyrda av utomstående. Vem ska då ta huvudansvar om luftkvalitén är dålig?

• Befintlig personal ska få stanna kvar. Idag bedrivs en del av trafiken i Mälardalsregionen på kommersiell basis av SJ. När Mälartåg etableras kommer delar av SJ:s trafik att läggas ned. Den personal som idag finns i SJ:s system bör få följa med över från SJ till Mälartåg. Det skapas en oerhört märklig situation om befintlig personal ska bli lidande för att ett nytt trafiksystem växer fram. Personalen som trafikerar sträckorna idag har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera trafik i världsklass.

Genom att ansvariga politiker gör rätt från början kan Mälartåg bli ett välfungerande trafiksystem redan från dag ett. Seko bidrar gärna i processen framöver med vår erfarenhet från tidigare upphandlingar. Ingen önskar stå där om några år och höra berättelser från arga resenärer eller läsa rubriker om tågkaos i tidningarna.

Valle Karlsson

Ordförande Seko

Karin Åkersten

Ordförande Seko Stockholm

Anders Berg

Ordförande Seko Mellansverige

Martin Alnebring

Ordförande Seko Västra Svealand

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons