Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Börje ges trygg boendevård

Arboga kommun har bra koll på hur deras äldre på särskilda boenden mår. Riskbedömningar på 90 procent av dem har gjorts, vilket gör Arboga bäst i länet.

Annons

– Målet är att alla ska ha fått bedömning innan 2014 års slut, säger socialchefen Marjo Savelius.

För att kunna ge en trygg och säker vård genomförs riskbedömningar. En rad olika parametrar tas fram och genom uppföljningar kan hälsoutvecklingen hos brukare på särskilda boenden följas på ett enkelt sätt.

– Syftet med riskbedömningar är att identifiera risker hos brukare för att förebygga och minska risk för undernäring, fallolyckor, trycksår, dålig munhälsa och inkontinensbesvär. För varje person upprättas en handlingsplan som följs upp kontinuerligt.

På äldreboendet Trädgården, liksom på samtliga särskilda boenden i kommunen, görs sådana riskbedömningar. Börje Ericsson, 90 år, menar att det är ett tryggt system som byggts upp, vilket gör att han också känner sig trygg.

– Oja, de vet vilka skavanker man har av olika slag. Så det känns bra, säger han och tittar på undersköterskan Rosita Forssander som han samtalar med.

Rosita har jobbat inom vården i 30 år.

– Vården är mycket bättre nu, det är stor skillnad. Nu har man mer kontroll över alla boenden om vad de kan och inte kan, säger hon.

För att kvalitetssäkra vården för de mest sjuka äldre betalar staten ut prestationsersättning till kommunerna som registrerat riskbedömningar på minst 90 procent av sina samtliga brukare på särskilda boenden.

Arboga kommun hade sista augusti riskbedömt 90 procent av sina brukare. Med det toppar kommunen länslistan och är dessutom enda kommun i länet som uppnått målet.

– Det är väldigt glädjande att vi redan uppnår gränsen men framför allt är det en markör för att vi har en fungerande organisation som arbetat systematiskt med detta. Socialnämnden har också som mål att minst 90 procent av brukarna på särskilt boende ska ha riskbedömning gjord, säger Marjo Savelius.

Även inom hemtjänsten har kommunen börjat riskbedöma brukare, som ett led i kvalitetsarbetet.

– Målet är att alla som har insats hemtjänst ska ha riskbedömning och handlingsplan under 2015.

Hur mycket som Arboga kommun, och eventuellt även Köping och Kungsör, får i prestationsersättning beror på hur många kommuner som klarar målet.

– Delar av prestationsersättningen går till kompetensutveckling, kvalitetsprojekt. Fokus är att de mest sjuka äldre får fortsatt bra vård.

Förra året fick Arboga 1,4 miljoner kronor i prestationsersättning.

Bara Arboga får pengar

Regeringen har sammanlagt avsatt cirka 4,3 miljarder kronor under mandatperioden (2010-2014) för att förbättra vården av och omsorgen om de mest sjuka äldre. De medel som avsattes för 2012 och som avsätts resten av mandatperioden, fördelas huvudsakligen enligt en prestationsbaserad modell och utbetalas till de huvudmän som uppfyller på förhand bestämda krav. Riskbedömningarna har gjorts via kvalitetsregistret Senior alert. Målvärdet är 90 procent av samtliga äldre på särskilt boende.

I Arboga har 188 av 210 äldre på särskilda boenden fått riskbedömning, vilket ger en täckningsgrad på 90 procent.

Skinnskatteberg är näst bäst i länet med 88 procent (50 av 57).

Kungsör är sjua i länsligan med 76 procent. Där har 100 av 131 fått riskbedömning.

Med 71 procent, 249 av 352, hamnar Köping på en åttondeplats.

Sala kommun är sämst med 48 procents täckning (120 av 251).

Kommunerna har fram till sista september på sig att visa sina respektive resultat.

Annons