Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beijbom: Den politiska skvadern är helt unik

Annons

Replik. Tänk er att högern regerat Köping sedan den allmänna rösträttens dagar. Tänk er att Ola Saaw varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i 36 år. Tänk er att Ola Saaw och högern för första gången hade förlorat sin majoritet vid kommunalvalet 2018. Tänk är att S och V i detta läge gått in som stödpartier och räddat Ola Saaw och högern kvar vid makten... Nej, det sista är ju helt otänkbart. Detta ryms inte i den politiska fantasin hos någon enda köpingsbo.

Men när S och Elizabeth Salomonsson förlorade sin majoritet i Köping efter hösten val – partiet för första gången på närmare 100 år, Elizabeth Salomonsson för första gången på 36 år – då gick M och L in och räddade S kvar vid makten, helt i strid med sina vallöften och sina väljares förväntningar.

Den rödblåa röran i Köping, den politiska skvadern - S, V, M och L - är helt unik. Mellan 2010–18 fanns det inte en enda kommun i Sverige som styrdes av dessa fyra partier tillsammans; en ideologiskt helt omöjlig kombination. Det måste finnas rimliga samband mellan styren i kommuner och styren i riket. Annars blir väljarna förvirrade. Ett kommunalt styre skall förefalla möjligt och rimligt också på riksnivå. Som i Västerås där S i dag regerar tillsammans med MP, C och L. Eller som i Hallstahammar där S i dag regerar tillsammans med C och L. Att tänka sig S och M, V och L i samma regering är på riksnivå helt uteslutet. Det borde det vara också på kommunal nivå. Och så är det alltså i hela Sverige – utom i Köping.

En majoritet har ett ansvar för att det finns en stark opposition.

När det nya styret i Västerås presenterade sig på en presskonferens berättade de om 128 politiska punkter där man kommit överens och som man tillsamman skall genomföra den närmaste mandatperioden. När det nya styret i Hallstahammar presenterades berättade de om 29 politiska punkter som man skall genomföra de närmaste fyra åren.

När den rödblåa röran i Köping presenterades sades bara att man skall ”ge och ta” och ”ta gemensamt ansvar för Köping”. Något gemensamt politiskt program har väljarna i Köping fyra månader efter valet ännu inte hört talas om. Än mindre har den rödblåa röran presenterat en gemensam vision, en gemensam målbild för Köping vid mandatperiodens slut 2022. Varför är sanning i Västerås och Hallstahammar lögn och förbannad dikt i Köping?

En majoritet har ett ansvar för att det finns en stark opposition. I Köping har S trots valförlusten behållit sina kommunalråd och stärkt sin majoritet med fyra mandat. Det nya styret består av 32 mandat, oppositionen av 17 mandat. Det finns, enligt SKL, inte en enda kommun i Sverige med en dylik ”övermajoritet” som i Köping. Enligt grundlagen skall fördelningen av mandat och förtroendeposter vara proportionell i förhållande till valresultatet. Så är inte fallet när det gäller fördelningen av kommunalrådsposter i Köping.

Läsarna kan sannolikt räkna med fler meningsutbyten och fortsatt dialog i aktuella politiska frågor mellan Elizabeth Salomonsson och mig den närmaste mandatperioden.

Det är bra att Elizabeth Salomonsson i insändare i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (11 januari) nu deklarerar: ”Jag välkomnar kritisk, saklig och informativ granskning.” Det är bra för Köping om Elizabeth Salomonsson och jag kan fortsätta att respektera varandra i våra olika roller. Jag representerar den Tredje Statsmakten, vars uppgift är att granska de två andra: Första Statsmakten (regeringen eller kommunstyrelsen) och Andra Statsmakten (riksdagen eller kommunfullmäktige) – dessa båda statsmakter som Elizabeth Salomonsson representerar. Så skapas ”checks and balances” – vikter och motvikter – i vår demokrati i Köping.

Läsarna kan sannolikt räkna med fler meningsutbyten och fortsatt dialog i aktuella politiska frågor mellan Elizabeth Salomonsson och mig den närmaste mandatperioden.

Karl Beijbom

Fri publicist, medborgare i Köping

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons