Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Billigare resor för regionens personal

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Billigare resor i kollektivtrafiken skulle bli både en satsning på regionens anställda och en insats för klimatet, anser insändarskribenterna.

Bild: Helena Grahn

Annons

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare som har musklerna att göra viktiga insatser för klimatet och samtidigt underlätta för personalen.

Vänsterpartiet föreslår därför att regionen ska göra det billigare för regionens cirka 7 000 anställda att åka med länets kollektivtrafik.

För att begränsa jordklotets uppvärmning och de allvarliga konsekvenser som det medför måste koldioxidutsläppen minska kraftigt. En viktig del är att minska användningen av fossila bränslen.

Annons

Annons

Västmanland har en uttalad ambition att vara en miljö- och klimatförebild, vilket innebär att de nationella klimatmålen ska överträffas eller uppnås tidigare här än nationellt.

Ett naturligt steg i den riktningen är att underlätta för den egna personalen att ta sig till och från jobbet med buss eller tåg. Idag har 43 procent mindre än 5 km till jobbet. Det skulle också vara ett sätt att komma till rätta med parkeringsproblemen vid sjukhuset i Västerås, samtidigt som förmånligt resande är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. En tredjedel av medarbetarna svarar att de skulle åka mer kollektivt med rabatterade resor via arbetsgivaren.

Flera andra regioner har redan infört förmånliga kollektivtrafikkort för sina anställda, antingen genom förmånsbeskattning eller avdrag på lönen, och övriga regioner som har tillfrågats anser att det vore önskvärt att införa. Förra politiska styret valde att utreda vårt förslag och frågan kommer upp igen på regionfullmäktige nu i september. Vi hoppas att det nya styret visar samma goda vilja att göra rätt vägval för klimatet.

Heidi-Maria Wallinder (V)
regionråd

Felicia Granath (V)
regionråd

Pratima Åslund (V)
ledamot i kollektivtrafiknämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan