Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Kulturfrågorna kommer inte bort

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Marianne Samuelsson (L) och Martin Nyqvist (SD) tycker inte att det finns några faror i att lägga ned fritids- och kulturförvaltningen.

Bild: Lennart Ljung, Anders Brage

Annons

Svar på insändare ”Fullmäktige kan stoppa nedmontering av kulturen

Under förra veckan yttrade sig fritid- och kulturnämnden (FKN) över kommunstyrelsens förslag till beslut om omorganisation av fritids- och kulturförvaltningen. Nämnden beslutade att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till beslut.

Annons

Annons

Den nya organisationen kommer att innebära att två förvaltningar slås ihop till en större. Det innebär att det blir fler medarbetare som kan utföra arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. Uppgifter som den lilla förvaltningen inte kunnat genomföra tidigare. Det förstärker FKN att få ärenden utredda.

Man har gjort risk- och konsekvensanalyser. En viss oro har funnits. Det är inte konstigt - förändringsarbeten medför oftast en oro innan den nya organisationen har satt sig och man ”vet hur det blir”.

Man har ifrågasatt om inte kulturfrågorna kommer att försvinna när dessa frågor hamnar i BUN (barn- och utbildningsnämnden). Nej! Den gamla ledningsgruppen ska finnas kvar, där chefen för ungdomsenheten sitter med. Denna chef kommer också att sitta i den högsta ledningen i förvaltningen tillsammans med skolchefen och verksamhetschefer.

Redan idag sker samverkan över förvaltningsgränserna i olika frågor.

Förslaget har inget med pensionsavgången att göra. Att samordna i en administrativ enhet, med en chef istället för två, är ett förslag på ny organisation och inte ett sätt att lösa en pensionsavgång.

Som en upplysning till Dig Peter Weiderud - i Arboga heter vi Fyrklövern!

Martin Nyqvist (SD)
Ordförande FKN

Marianne Samuelsson (L)
Vice Ordförande FKN

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan