Annons

Annons

Annons

Kungsör

Insändare
Korkat och kortsiktigt att spara på skolan

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kung Karls skola i Kungsör. Att spara här ger följder för hela samhället, menar insändaren.

Bild: Kristian Bircanin

Annons

Barn som inte får sina behov av anpassning, stimuli och hjälp i skolan, det som skolan enligt lag är skyldig att ge, ger konsekvenser långt mer än bara till direkt berörd elev. Det ska utredas och individuella insatser ska tillsättas skyndsamt. Det är skolans ansvar, enligt lagen.

Likvärdig skola, diskrimineringsförbud, att alla är lika inför lagen, det är fina ord på papper men det gäller inte i praktiken.

Annons

Annons

Skolplikten är lag och barnkonventionen är lag och skolorna har redan nu problem med barn och unga som mår psykiskt dåligt och som inte klarar av att få godkända betyg och behörighet till gymnasiet.

Vuxna i skolorna vittnar om katastrofal arbetsmiljö på lektioner utan respekt för varken lärare eller klasskamrater. Det är därför inte konstigt att det ger konsekvenser i form av att barnen inte orkar och till och med slutar att vilja och kunna gå till skolan.

Kungsörs kommun har redan nu flertalet elever som inte gått i skolan på flera år och som inte erbjudits försök till lösningar som är anpassade till deras behov. Det är även lag på att frånvaroutredning ska göras, har någon sådan gjorts i Kungsör?

Vad har man från ledningens sida gjort innan beslut om neddragningar och effektiviseringar tagits? Har man gjort en ordentlig riskanalys? Följer man lagarna? Finns det en plan för hur skolorna ska arbeta framåt? Har man tittat på forskning gällande stora klasser, dess konsekvenser? Alla elever har enligt lag rätt till den anpassning och det särskilda stöd som den enskilda eleven är i behov av, hur ska det uppfyllas när det redan nu är undermåligt?

Så otroligt korkat och kortsiktigt att spara på skolan! Det kommer att kosta mångfaldigt mycket mer inom vård och socialtjänst istället, samt för kommunen och försäkringskassan när fler lärare och vårdnadshavare blir utbrända och fler elever hamnar i utanförskap och får sin framtid förstörd. Var rekryterar kriminella nya adepter? I utanförskapet!

Annons

Annons

Det finns enormt mycket att vinna på att tänka längre än näsan räcker!

Investera i våra barn, de är framtiden! Tillsätt fler personal i skolorna, dela på klasser, se till att behövande får den hjälp och det stöd de har rätt till och se kostnaderna sjunka på många håll i samhället och vården!

En mycket orolig förälder och kommuninvånare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan