Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
KD ifrågasätter vätgasanläggning i Köping

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

KD i Köping varnar för planerna på en vätgasfabrik i sin insändare. Bland annat närheten till Yaras anläggning ifrågasätts. (Arkivfoto)

Bild: Mats Wikman

Annons

KD ifrågasätter Plagazis vätgasanläggning i Köping

KD har all anledning att välkomna företagsetableringar i Köping. Företag ger jobb och skatteintäkter, annars har vi inga pengar till vård, skola och omsorg. Köping ska ha ett positivt näringsklimat, en bra och näringsrik jordmån där företagen och jobben kan blomstra.

I Köpings kommunmajoritet är vi också överens om att kommunen ska nå topp 100 i Svenskt Näringslivs årliga ranking inom fyra år. Därför har också KD:s kommunalråd särskilt ansvar för Näringspolitiken i kommunen. Köping ska erbjuda bra verksamhetslokaler och mark för expansion av befintliga företag och för etablering av nya.

Annons

För drygt tre år sedan undertecknade Köpings kommun en avsiktsförklaring med företaget Plagazi, för att etablera produktion av grön vätgas i Köping, med placering mellan Yara och Nordkalk och samt nära Mälartorget /Kungsängen och inte långt ifrån Malmön. Man kan ifrågasätta lämpligheten i att placera en vätgasfabrik så nära två bostadsområden och en ammoniumnitratfabrik.

Annons

En fördel för Köping med den planerade anläggningen är att den beräknas kunna producera 10 MW fjärrvärme till Köpings fjärrvärmenät.

När KD i riksdagen i den 8 mars bjöd in till ett vätgasseminarium, där bl. a.  Plagazi deltog, fanns representanter från KD Köping på plats för att lyssna och lära.

Eftersom 12 000 ton vätgas på årsbasis ska produceras genom förbränning av 66 000 ton avfall, ifrågasätter vi om energin kan klassas som grön.  Den borde anses vara grå, dvs förorenad. Till det kommer koldioxidutsläppen att öka med hela 150 000 ton/år, vilket motsvarar 9,5 procent av det som Cementa släpper ut vid sin anläggning i Slite på Gotland.

Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västmanlands län ifrågasätter i förhållandevis hårda ordalag Plagazis planerade vätgasanläggning i Köping både utifrån teknik, kunskap och ledning. Myndigheterna talar som osäkra ägarförhållanden, avsaknad av teoretiska kunskaper om huvudprocessen och osäkerhet kring omhändertagandet av de 150 000 ton koldioxid som årligen kommer att bildas vid framställningen av vätgas.

Mark- och miljödomstolen måste godkänna projektet innan Köpings kommunpolitiker tar ställning till både placeringen av anläggningen och till etableringen i dess helhet. Men redan nu kan vi konstatera att frågetecknen hopar sig kring Plagazis etablering i Köping, med en mängd ifrågasättanden från experter och sakkunniga.

Därför ifrågasätter även KD Köping om kommunen ska gå vidare med detta projekt.

Lars-Axel Nordell

Gruppledare KD Köping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan